Wikipedie:Wikietiketa

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
 • WP:EQ
  WP:WE

Lidé pracující na Wikipedii jsou různých povah, názorů a i původu. Proto občas dochází mezi uživateli ke sporům. Níže uvedené zásady vznikly proto, aby řešení těchto sporů probíhalo snadným, rychlým a kulturním způsobem.

Základní pravidla slušného chování na Wikipedii editovat

 1. Předpokládejte dobrou vůli druhé strany – lidé jsou od přírody dobří. Člověk, se kterým diskutujete, také určitě jedná v dobré víře.
 2. Pamatujte na Zlaté pravidlo – Chovejte se k druhým editorům tak, jak byste chtěli, aby se chovali oni k Vám.
 3. Než něco zkritizujete, pochvalte – diskuse vždy začínejte nějakou pochvalou. Pokud tak učiníte, kritizovaná osoba nebude považovat kritiku za osobní útok a bude náchylná reagovat vstřícně na samotnou kritiku.
 4. Říkejte co možná nejčastěji milé věci – diskusní stránky neslouží výlučně ke sporům. Pokud si myslíte, že je nějaký článek obzvlášť zajímavý, nestyďte se to napsat v diskusi.
 5. Kritizujte pomocí otázek – místo toho, abyste přímo napsali, že daná osoba se mýlí, je lepší se jí zeptat, jestli si je jista, že má pravdu. Např.: místo „Jízdní kolo nemusí být vždy jednostopé!“, lze napsat „Víte o tom, že některá kola mají tři kola?“
 6. Pište za sebe – mějte na paměti, že při kritice někoho vyjadřujete pouze svůj názor. Proto je lepší kritizovat pomocí formulace „Mám dojem, že toto není pravda“ než „Všichni vědí, že to je lež“.
 7. Nekritizujte autora, kritizujte názor – věty typu „Hele, nemáš/nemáte pravdu, protože tématu vůbec nerozumíš/nerozumíte“ jsou obzvlášť nepříjemné, protože je daná osoba může považovat za osobní útok. Nevyčítejte nikomu, že zastává to či ono stanovisko odlišné od vašeho.
 8. Nepoučujte, argumentujte – formulace typu „laskavě si prostudujte…“ jsou rovněž nevhodné. Prostě napište, o jaké podklady se vaše stanovisko opírá.
 9. Nebuďte jedovatí – pokud to bezprostředně nesouvisí s probíraným tématem, nevyčítejte svému názorovému odpůrci například formální úpravu jeho diskusního příspěvku či jiné, pro spor nepodstatné věci.
 10. Dejte najevo, že jste pochopili argumenty – než začnete kritizovat, napište, že chápete důvody kritizované osoby (dokonce i když s nimi nesouhlasíte). Nepište „Není pravda, že…“, ale „Chápu Vaše argumenty, ale nesouhlasím s nimi, protože…“
 11. Reagujte v klidu – pokud vás něčí diskusní příspěvek či editace článku „vytočí“, nesnažte se hned napsat co nejpádnějšími slovy, co si o této editaci myslíte. Za půl hodiny možná budete schopni své výhrady zformulovat mnohem věcněji.
 12. Vyvarujte se vulgarismů a neomaleného tykání – nejen v diskusích s jinými uživateli, ale vůbec (třeba na nefungující software Wikipedie nadávejte výhradně slušně :-).
 13. Moderujte příliš žhavé diskuse – pokud vidíte, že diskuse dvou lidí nabírá nebezpečné obrátky, zapojte se do ní jako nestranný moderátor. Shrňte jim do jasných bodů rozdíly a podobnosti jejich stanovisek a navrhněte konec diskuse, pokud se točí stále dokolečka.
 14. Neangažujte se přespříliš – mějte na paměti, že toto je encyklopedie, a ne diskusní fórum. Pokud je diskuse příliš horká, zkuste jí zanechat a napište nějaký jiný článek.
 15. Nehovořte o někom za jeho zády – pokud v netriviální míře někde rozebíráte něčí činnost, zejména pak tehdy, když jej nebo jeho aktivitu kritizujete nebo si ji berete jako exemplární příklad toho, jak by se to dělat nemělo, je nanejvýš vhodné, abyste jej upozornili na jeho diskusní stránce nebo prostřednictvím šablony {{Odpověď}} a uvedli odkaz na všechny související diskuse.
 16. Snažte se problém vyřešit s dotyčným uživatelem nejprve sami – pokud Vám něčí činnost vadí a týká se jen jeho, pokuste se ze všeho nejdříve vyřešit problém s ním na jeho diskusní stránce nebo jinými informačními kanály. Je možné, že bude vstřícnější a otevřenější, než když zatáhnete do problému rovnou celou komunitu.

Související články editovat