Wikipedie:Právní kroky a právní výhrůžky

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Závazné pravidlo Wikipedie

Text na této stránce je závazným pravidlem české Wikipedie. Editace měnící jeho význam jsou přípustné, jen pokud se opírají o předchozí konsenzus komunity. Své připomínky můžete vyjádřit v diskusi, návrhy změn oznamte též Pod lípou.


Zkratka:
  • WP:ŽPV
    WP:NLT

Právními kroky se v kontextu tohoto pravidla míní kroky, při kterých wikipedista předá řešení záležitostí týkajících se obsahu Wikipedie, diskusí na ní, komunitních procesů Wikipedie a podobně orgánům soudní moci, orgánům činným v trestním řízení, osobám zabývajícím se pomocí při jejich činnosti (advokáti atd.) a jim podobným, zejména může-li tím způsobit právní postih nadace Wikimedia Foundation, projektu Wikipedie či jejích jednotlivých uživatelů.

Rozepři mezi uživateli vždy zkuste řešit nejprve pomocí mechanismů řešení sporů.

Pokud ale opravdu chcete jít cestou právních kroků, nikdo Vám v tom nemůže bránit. V takovém případě však očekáváme, že se zdržíte editování Wikipedie, dokud svou věc nevyřešíte, a že projekt nebudete v této věci využívat jako komunikační prostředek. Místo toho kontaktujte zapojené osoby přímo, soukromými kanály. Pokud se případ týká Wikipedie samotné, kontaktujte její mateřskou organizaci, Wikimedia Foundation.

Pokud budete vyhrožovat právními kroky, můžete být zablokován. Pokud budete podnikat právní kroky, přestaňte po dobu, než se právní věc prokazatelně uzavře, Wikipedii editovat. Na dodržování tohoto doporučení/pravidla dohlíží Arbitrážní výbor a může ho vynucovat například výslovně uděleným zákazem editace.

Doporučení

Žádné výhrůžky, natož právní

Nevyhrožujte ostatním uživatelům. Natož právními kroky. Pokud byste tak činili, způsobovali byste vážné problémy:

  • Zabraňovali byste volnému editování stránek, což je základní předpoklad k tomu, aby Wikipedie zůstala neutrální. Pokud bychom nezaručili tuto základní svobodu, riskovali bychom, že by jedna strana v rozepři zastrašovala ostatní a stránky by se tak stávaly jednostrannými, zaujatými.
  • Způsobovali byste „špatnou náladu“ a zasévali byste nedůvěru v obci Wikipedie. Poškozovali byste schopnost jiných uživatelů rychle, účinně a s chutí pracovat a vedle toho i další základní předpoklad fungování komunity – vzájemnou důvěru.
  • Wikipedie již má špatné zkušenosti s uživateli, kteří vyhrožovali právními kroky, a s tím, že něco takového může uškodit pověsti Wikipedie.
  • Výhrůžky právními kroky mohou vést k Vašemu zablokování (podle závažnosti případu), aby se zabránilo šíření nebo rozjitření sporu.

Místo vyhrožování právními kroky zkuste napřed vyřešit rozepři za použití vyzkoušeného postupu Wikipedie, řešení sporů. Ten zpravidla vede k řešení. Pokud by se Vám ale takto nepodařilo vyřešit svůj problém, máte i nadále otevřenou právní cestu, zato s dobrým vědomím, že jste podnikli všechny rozumné kroky k smírnému řešení.

Zůstaňte mimo Wikipedii

Ale pokud opravdu máte dojem, že musíte jít právní cestou, nemůže Vám v tom samozřejmě nikdo bránit. Pak Vás ale žádáme, a samozřejmě také předpokládáme, že nebudete editovat stránky ani jinak do nich zasahovat, a to tak dlouho, dokud svou věc s použitím řádných právních postupů nevyřešíte.

Pokud se tedy rozhodnete k právním krokům, čiňte tak také mimo stránky Wikipedie, e-mailem nebo jiným způsobem soukromé komunikace se zúčastněnými (možná se můžete pokusit i o osobní rozhovor). Nezahlcujte diskuzní stránky Wikipedie ani svou uživatelskou stránku (mohlo by se pak také stát, že se další uživatelé připojí k názoru druhé strany – a chcete se pak opravdu soudit s celou skupinou uživatelů?).

Záležitosti Wikipedie

Pokud se Vaše záležitost týká Wikipedie samé, měli byste se spojit s mateřskou organizací Wikipedie Wikimedia Foundation.

Záležitosti autorských práv

Politika Wikipedie „Žádné právní hrozby“ samozřejmě neznamená, že byste se neměli bránit porušení autorských práv. Pokud jste autorem nebo majitelem autorských práv, navrhujeme Vám poznamenat na odpovídající stránce, zda souhlasíte s použitím svého díla, nebo ne (pokud můžete, použijte odpovídající šablonu). Na Wikipedii nevítáme materiál bez licencí.

Poškozování Wikipedie

Obec Wikipedie netoleruje pomluvy, urážky nebo křivá obvinění. I proto, že by se postižení mohli, oprávněně, bránit právními prostředky. Buďte si vědomi toho, že se na Wikipedii účastníte práce na společném díle, a pokud byste se rozhodli jejím prostřednictví šířit pomluvy, urážky nebo křivá obvinění, pak je povinností správců proti jejich šíření zasáhnout.

Urážlivý obsah

Pokud na stránkách Wikipedie narazíte na urážlivý obsah, upozorněte na něj správce (stránka Nástěnka správců) nebo obec wikipedistů (stránka Pod lípou).

Rozdílná mínění

Rozdílná mínění, jako např. o identitě nějaké osoby, jejích činech nebo pohnutkách k nim, názory dalších na ně atd., není možné považovat za pomluvy, urážky nebo křivá obvinění (předpokládáme, že jsou vyjádřena vhodnou, nebo dokonce encyklopedie hodnou formou).

Samozřejmě byste neměli vyhrožovat právními kroky k prosazení Vašeho názoru.

Související články