Wikipedie:Komunita české Wikipedie

Wiki rules.svg
Úvahy, názory a podněty k zamyšlení

Text této stránky není pravidlem ani doporučením, a v tomto smyslu tudíž není závazný. Je to ale názor, který na určité aspekty fungování Wikipedie zastává jeden či více wikipedistů a předkládá ho ostatním jako podnět k zamyšlení.

  • Jste-li zastáncem tohoto názoru: Pokud budete někde diskutovat, neargumentujte touto stránkou, jako by šlo o pravidlo, ale užijte odkaz na ni k vysvětlení svých pohnutek. Nebojte se k názoru přihlásit na příslušném místě diskuse nebo na vlastní uživatelské stránce.
  • Jste-li oponentem tohoto názoru: Nevkládejte do této stránky své názory. Diskutovat můžete v diskusi, můžete založit názorovou stránku s konkurenčním podnětem k zamyšlení.

Respektujte, že jiný wikipedista může mít jiný názor než vy.


Návrhy, poznámky a úvahy WikipedistyJana Pospíšila.
Ohlasy na tento návrh najdete v diskusi.
O (české) Wikipedii viz Wikipedie a Kategorie:Wikipedie

Kdo z uživatelů české Wikipedie tvoří komunitu?

Podle statistik ze srpna 2005 má česká Wikipedie „1400 wikipedistů“. Je to seznam lidí, kteří se kdy ukázali v letech 2002 až 2005 na české Wikipedii, alespoň jednou editovali, většina z nich má uživatelské jméno (řada z nich je pouze IP). Avšak skutečnou komunitu této Wikipedie tvoří pouze asi 40, nejvýše 50 aktivních Wikipedistů (viz např. květnové statistiky na metě), kteří tvoří a upravují články, kteří se snaží najít konsensus jak při aplikaci NPOV v článcích, tak ve tvorbě pravidel, která nám jako komunitě dovolí spolu mírumilovně a bezkonfliktně vyjít.

Tedy skutečnou, společnou prací žijící, česky hovořící WikiKomunitu tvoří tito dennodenně aktivní wikipedisté. Existují také uživatelé, kteří přijdou do české Wikipedie (používejme důsledně velké písmeno, protože to je název projektu) pouze občas (dejme tomu jednou za půl roku), pokoukají, něco přidají a zase zmizí.

Existují však také uživatelé, kteří přišli pouze proto, aby tady „machrovali“, aby způsobovali rozruch, konflikty, „svaté války“ apod., protože nenalezli jiné místo na světě, kde by mohli vybít svou agresivitu. S těmito nesnášenlivými „wikipedisty“ bychom měli bez velkého hnutí emocí „rozvázat pracovní poměr“ a po neúspěšných domluvách, vyjednávání, mediacích a případném opakovaném krátkodobém blokování použít pravidla Wikipedie:Trvalé zablokování.

Existují také uživatelé, kteří v naší české Wikipedii pracovali, ale trvalé konflikty mezi námi je odradily, a tak rezignovali a odešli. To je těch asi 1400 uživatelů (v současné době), kteří, kdyby měli dobrý důvod se vrátit (alespoň 50% z nich kdyby se nám jich podařilo znovu získat), tak by nám v naší práci na Wikipedii významně mohli pomoci.

Závěrem by bylo dobré jasně říci, že k dobru Wikipedie (kde nejde o demokratický experiment, ale o vážné rozsáhlé odborné dílo, tedy měly by být uplatňována hlediska především věcná a odborná) je potřeba nejen pravidel, moudrosti, ale také společenského taktu, což je více než věc práva (pravidel) spíše oborem sociologie, kde nehraje tak moc roli správná interpretace zákonů, jako spíše lidské pochopení, ústupky a emoce jednotlivých členů komunity. Věřme tedy, že i ostatní wikipedisté dobře chápou tuto specifičnost tohoto projektu, a naše komunita se bude bezkonfliktně rozrůstat.