Wikipedie:Žádost o arbitráž

Zkratka:
  • WP:ŽoA
Případy arbitráže (e) • (změny)
Přijímání žádosti
Shromažďování důkazů
Analýza důkazů
Hlasování
Podnět k uzavření
Naposledy uzavřeno
D W H Jan kozak 17. 4. 2017
D W H Cechblog 23. 2. 2017


Na této stránce můžete požádat arbitrážní výbor české Wikipedie o řešení sporu s jiným wikipedistou formou arbitráže. Arbitrážní výbor je posledním stupněm řešení sporů, než se na něj obrátíte, měli byste účelně vyčerpat všechny ostatní možnosti řešení. V jednodušších případech také můžete výbor přímo požádat o konkrétní opatření.

Arbitráže se řídí pravidly arbitráže a doporučením upravujícím arbitrážní proces, z nichž je pro Vás v první fázi asi nejzajímavější následující:

  • Arbitrážní výbor se primárně zabývá spory mezi wikipedisty, do obsahu Wikipedie ani do jejích pravidel nezasahuje.
  • Arbitrážní výbor Vaši žádost může, ale nemusí přijmout. Své rozhodnutí oznámí bez zbytečných odkladů na této stránce.

Není-li vám něco jasné, můžete si vše nechat vysvětlit v odpovědně.

Podání žádosti

editovat

Pro žádosti prosím zakládejte podstránky, z důvodu snadného rozlišení jednotlivých žádostí a pozdější archivace. Formálně správná žádost má tyto náležitosti:

  • Musí být co nejpřesněji identifikovány hlavní strany sporu, které mají být účastníky arbitrážního řízení.
  • Musí být stručně a v mezích slušnosti vyjádřena podstata problému.
  • Musí být uvedena Žádost o komentář nebo jiný předchozí pokus o řešení sporu (s příklady sporného chování).
  • Navrhovatel upozornil všechny účastníky sporu na podání Žádosti o arbitráž.

(Příklad) Neustálé rozšlapávání báboviček Zlobivým wikipedistou

editovat

Wikipedista:Zlobivý přes veškerou snahu svého okolí nepřestává ničit bábovičky na pískovišti. V této věci již byla vznesena žádost o komentář. Přes svůj tamní slib i nadále pokračuje v destruktivní činnosti: rozbil skluzavku a mě označil za modrého šulína, s čímž si správci neví rady. --Velký modrák 22:25, 16. 1. 2006 (UTC)

Aktuální žádosti

editovat

Žádosti, u nichž dosud nebylo rozhodnuto o přijetí nebo jejichž projednávání právě probíhá.

Minulé žádosti

editovat

Již uzavřené arbitráže nebo odmítnuté žádosti. Další dřívější žádosti jsou v archivu.

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2016/2017
2017

Související články

editovat