Wikipedie:Žádost o arbitráž/Horst vs. Medvídek Pú

Jelikož wikipedista Horst poté co mě Cinik wikipedista Cinik nejen urazil v tomto edit summary což může být sporné, ale na nástěnce správců navíc nepodloženě nařknul, že lžu a klamu čtenáře, doporučil nikoliv Cinikovi, nýbrž mně abych předpokládal dobrou vůli , čímž se mimořádně křiklavým způsobem postavil na stranu která v daném momentu jednoznačně byla v posici urážejícího. Proto žádám aby byly dotyčnému odebrána práva správce, která zjevně využil způsobem který je v rozporu s jejich účelem. Správce Chmme2 již dříve odmítl mou žádost o blokaci Horsta na Nástěnce správců".--Medvídek Pú 15:27, 24. 9. 2007 (UTC)

KomentářeEditovat

Komentáře arbitrůEditovat

V hlasování (0 pro, 4 proti, 0 se zdržel, 0 se z případu omluvilo) 10:53, 27. 9. 2007 (UTC)

 1. Medvídek Pú se dostal do sporu se správcem Horstem na stránce Wikipedie:Nástěnka správců 17. září. Pokud jsem něco nepřehlédl, tak o zmíněném sporu nediskutoval do předložení této žádosti nikde jinde než na té samé stránce, kde se jiní správci opakovaně postavili na stranu správce Horsta, což ale Medvídek Pú obvykle považoval jen za další osobní útoky, na které reagoval dalšími žádostmi na nástěnce správců, z nichž některé byly dle mého na první pohled velmi absurdní. Vzhledem k výše uvedenému považuji za zřejmé, že Medvídek Pú nevyužil více možností k domluvě nebo více způsobů Wikipedie:Řešení sporů a po opakované jednotvárné snaze na nástěnce správců se obrátil rovnou na arbitrážní výbor, jsem proti přijetí předložené žádosti. Okino 14:10, 25. 9. 2007 (UTC)
 2. Doporučují návrh zamítnout z následujících důvodů:
  • Po formální stránce: Medvídek Pú nedoložil svůj pokus oslovit druhou stranu a řešit spor smírnou cestou tedy domluvou, na což upozornil i Horst zde. O domluvu, která by se snažila nějak řešit stěžované chování se nepokusil ani nikdo jiný.
  • Nedošlo k žádnému pokusu o využití jiných procesů řešení konfliktů, které mají předcházet arbitráži.
  • Po věcné stránce: Každý se smí slušným způsobem vyjádřit k chování druhého na Wikipedii na relevantní stránce – to Horst na místě, kde si Medvídek Pú stěžoval, také udělal. Přestože navrhovatel v žádosti uvádí, že Horst využil práv správce, není z ní zřejmé, že by tak skutečně učinil ba ani varoval, že učiní, takže bych ani neviděl důvod k rozhodování o odebrání práv. V případném dalším řešení sporů navrhovateli doporučuji v souladu s doporučením o zdvořilosti pečlivě zvažovat oprávněnost obviňování oponentů.
  --Beren 16:44, 25. 9. 2007 (UTC)
 3. Hlasuji proti přijetí žádosti o arbitráž. Domnívám se, že příspěvky Medvídka Pú z posledních dnů, včetně této žádosti, se velmi blíží tomu, co označujeme pojmem trollování. --Milda 19:05, 25. 9. 2007 (UTC)
 4. Proti. Žádost není opodstatněná a nedošlo k jiným metodám řešení konfliktů. — Timichal 10:53, 27. 9. 2007 (UTC)

Komentáře stranEditovat

Tato žádost je podivná a ukvapená. Když pominu, že nepředcházela žádost o komentář, tak se točí na tom, že udajně Horst řekl, že Medvídek Pú (cituji, abych taky nebyl napaden arbitráží) lže a klame čtenáře a odvolává se odkazem na toto. Zde není nic, co by tomuto napovídalo. Medvídek Pú konstruuje na základě předložených odkazů divné obvinění, které se nezakládá na ničem. Horst slušně upozornil, ať předpokládá dobrou vůli (cituji Horsta: Źádný osobní útok opět nevidím. Diskusi o článku veďte dále u příslušného článku a předpokládejte dobrou vůli--Horst 17:08, 19. 9. 2007 (UTC)). Osobně jsem již před tím i já zamítl, že se jedná o osobní útok. Následující masáž Nástěnky správců snad každé editace, co Medvídek udělal a na již někdo reagoval (napočítal jsem šest obvinění). Ani jedno nebylo vyhodnoceno jako osobní útok. --Chmee2 16:37, 24. 9. 2007 (UTC)

Kupodivu na nic takového, že by to o mně tvrdil Horst ve svém návrhu nepíšu - naopak jasně a srozumitelně píšu, že Horstova podjatost se projevila v tom, kdy mě Cinik napadl slovy "úmyslně uvádí nepravdivé údaje a klame čtenáře" Horst reaguje tím, že doporučuje mně abych předpokládal dobrou vůli (což jsem celou dobu, kdy jsem si na Cinikovy otevřené urážky stěžoval, zatímco k Cinikově nepodloženému obvinění mlčí.--Medvídek Pú 16:58, 24. 9. 2007 (UTC)

Tak si dáme ještě jedno kolo citování. Medvídek Pú píše na začátku této arbitráže : Jelikož wikipedista Horst poté co mě Cinik wikipedista Cinik nejen urazil v tomto edit summary což může být sporné, ale na nástěnce správců navíc nepodloženě nařknul, že lžu a klamu čtenáře, doporučil nikoliv Cinikovi, nýbrž mně abych předpokládal dobrou vůli Tuto větu jsem pochopil tak jak jsem ji popsal výše, pokud tak není, samozřejmě se Medvídkovi Pú velmi hluboce omlouvám :), ale takto napsaná věta tak působí. Nařktnutí Horsta, že to řekl není podloženo odkazem a odkaz, kterým argumentujete nic o tom neříká. Je tam napsáno, co jsem napsal výše, že Horst Vám řekl o dobré vůli. Velmi se ti Medvídku omlouvám :)) Samozřejmě předpokládám dobrou vůli a tak tě poprosím, abys doložil své tvrzení, ať může být moje omluva srdečná a opravdu hluboká. Děkuji a ještě jednou se omlouvám samozřejmě :)) --Chmee2 17:08, 24. 9. 2007 (UTC)

Jasně píšu, že Cinik urazil a pak nařknul z toho, že lžu a klamu čtenáře, na což Horst reagoval tím, že mi doporučil abych předpokládal dobrou vůli. To je snad jasně napsáno. jelikož nikde netvrdím, že to napsal Horst, nemám důvod abych dokazoval, že to řekl Horst.

Vysvětlení, že tomu nejsi schopen porozumět nevěřím, a oznámil jsem již tvé tvrzení o tom co píšu na nástěnce správců jako osobní útok. --Medvídek Pú 17:13, 24. 9. 2007 (UTC) Odkaz který to nejépe dokumentuje je tady - nejprve mě Cinik obviňuje že uvádím úmyslně nepravdu, pak přichází Aktron s příspěvkem k meritu věci, nikoliv k Cinikově urážce, načež Horst odmítá variantu "osobní útok" a doporučujěš mi (stále v kontextu předchozího Cinikova osočení, že lžu a klamu lidi) abych předpokládal dobrou vůli. --Medvídek Pú 17:19, 24. 9. 2007 (UTC)

Navrhuji uzavřít žádost zablokováním účtu Medvídek Pú coby loutkového účtu Víta Zvánovce. Cinik 11:31, 27. 9. 2007 (UTC)

Protestuji proti výše uvedenému vyjádření wikipedisty Cinika který není stranou arbitráže, projevuje pouze svoji osobní idée fixe, irrelevantní k celému případu, a navrhuji aby byla smazána. --Medvídek Pú 12:28, 27. 9. 2007 (UTC)

Komentáře ostatníchEditovat

Navrhuji tuto žabomyší válku ukončit, žádost rozhodně neodpovídá formálním pravidlům Wikipedie, navíc její podstata je sama o sobě směšná. --Ragimiri 18:34, 24. 9. 2007 (UTC)

S tím já mohu rozhodně jen souhlasit. --Aktron (d|p) 18:34, 24. 9. 2007 (UTC)
ROFL, souhlas, tohle nemá smysl. Ještě trochu vtipu a šlo by to do Kabinetu kuriozit. ;) Zkrátka a jednoduše: je to fakt největší blbost, co jsem tu za posledních pár měsíců viděl. بيِتر ك النقاشПётр К. Petr K. 20:06, 24. 9. 2007 (UTC)

Souhlasím s Okinovou analýzou i závěrem. Wikipedista:Medvídek Pú se příliš nesnaží spory řešit, pouze se nekompromisně domáhá trestání ostatních. Navíc se domnívám, že v případném ŽOKu, který má arbitráži předcházet, by se ukázalo, že většina domnělých útoků na něj vůbec osobními útoky není. --egg 14:18, 25. 9. 2007 (UTC)