Mé jméno je Vojtěch Hála, wikipedistou jsem již 19 let a 200 dní. Je mi něco přes 30 let a žiji v Praze, živím se jako SŠ učitel fyziky a programování. Ve Wikipedii jsem býval správcem a býval jsem členem pobočky, účastnil jsem se i jejího zakládání a řízení v prvních letech. Wikipedie mi dala ženu a ta dvě krásné děti.

Indeed, the purpose of an encyclopedia is to collect knowledge disseminated around the globe; to set forth its general system to the men with whom we live, and transmit it to those who will come after us, so that the work of preceding centuries will not become useless to the centuries to come; and so that our offspring, becoming better instructed, will at the same time become more virtuous and happy, and that we should not die without having rendered a service to the human race.
— Denis Diderot [1]
My text contributions are public domain; Texty uvolňuji jako volné dílo
I release all my text contributions on all Wikimedia projects into the public domain which gives you freedom to use them. Please be aware that other contributors might not offer the same. Also note that this permission cannot be applied on files (e.g. photographs) I uploaded to the projects.

Veškeré moje textové příspěvky v projektech Wikimedia můžete používat zcela svobodně jako volné dílo. Uvědomte si prosím, že ostatní uživatelé nemusí nabízet totéž. Zároveň upozorňuji, že toto povolení se nevztahuje na soubory (např. fotografie), které jsem v projektech zveřejnil.