Wikipedie:Archiv porušení práv/Pajs2

V návaznosti na Wikipedie:Žádost o komentář/Hromadná copyvia Wikipedisty:Pajse (2) a Diskuse_k_Wikipedii:Archiv_porušení_práv/Pajs je tady vytvářen seznam Pajsových článků a editací, které by měli být smazány.

Pajsem vytvořené článkyEditovat

Seznam všech 640 Pajsových článků je tady (kromě redirektů).

PonechatEditovat

Přestože závěrem ŽoKu bylo roznodnutí smazat všechny Pajsovy články s výjimkou těch, které se výrazně změnily, domnívám se, že některé Pajsovy články by mohli z různých důvodu zůstat (rozcestníky, velmi krátké články, články v kterých je Pajsův přízpěvek zanedbatelný a pod). Seznam článků navržených k ponechání je níže. V případě nesouhlasu neváhajte nějaký článek přesunout do sekce "smazat".

Vysvětlivky zdůvodnění

 • (x) -- Pajsův přízpěvek je zanedbatelný (článek byl netriviálně rozšířenej jinýma)
 • (xx) -- článek je sice mizerný, ale Pajsův přízpěvek k němu zanedbatelný
 • (s) -- zkráceno, zatím to snad stačí (domnívám se, že závažné copyvio není ani v historii)
 • (p) -- bylo přepracováno jinými autory, můj návrh je ponechat to, (případně smazat historii a ponechat současný stav)
 • (r) -- rozcestník
 • (k) -- dostatečně krátké
 • (ok) -- subjektivní hodnocení, IMHO to vypadá jako normální článek bez vážných copyvií
 • (j) -- článek špatný, ale problémy IMHO jiného typu než copyvia, takže zatím ponechat
 • (red) -- Pajs založil pouze přesměrování a článek pak vytvořil někdo jiný
 • (en) -- text je prekladem anglicke wikipedie

Dimenze vektorového prostoru (x), Lineární obal (ok), Lineární podprostor (j), Lineární závislost (ok), Kombinace (j), Nutná a postačující podmínka (x), Eulerův vzorec (xx, s), Desítková_soustava (xx), Kombinatorika (xx), Prvek množiny (k, ok), Doplněk množiny (x), Omezená množina (p), Idempotence (x), Univerzální množina (x), De Morganovy zákony (xx), Transpozice (r), Nor (r), Negace (x), Centrum grupy (xx), Generování grupy (k), Prostá funkce (k), Skládání funkcí (k), Diracovo_delta (xx), Stacionární bod (k), Elementární funkce (x, p), Extrém (r), Základní věta algebry (x), Singulární matice (k, ok), Sarrusovo pravidlo (j), Riemannova koule (k, j), Minor (r), Kofaktor (r), Spektrum matice (k), Komplexní rovina (ok), Větev (rozcestník) (r), Analytická funkce (s), Posunutí (r), Rotace (rozcestník) (r), Analytická geometrie (x), Unitární prostor (k), Eukleidovský prostor (p), Izometrické zobrazení (k, ok), Pokrytí (k, ok), Totální derivace (j), Hessova matice (k), Gaussův integrál (p), Newtonův integrál (j), Věta o střední hodnotě diferenciálního počtu (p), Konvergence (r), Divergence (rozcestník) (r), Beta funkce (k), Nerovnost (r), Nerovnost (matematika) (k, j), Stejnoměrná konvergence (x), Lp prostor (xx), Eulerova rovnice (k), Bernoulliova rovnice (k), Diagonála (r), Rozdělení pravděpodobnosti (ok), Hustota pravděpodobnosti, Moment (r), Normální rozdělení (x), Disperze (r), Variační koeficient (k), Histogram (p), Odhad (k), Eukleidovská geometrie (p), Geometrický útvar (p), Mimoběžka (ok, k), Různoběžky (k), Poloprostor (k), Prostorový úhel (x, p), Rotace (geometrie) (j), Involuce (r), Podobnost (x, Pajsův přízpěvek zanedbatelný), Afinita (r), Totožnost (r), Stereometrie (k), Řez (r), Cavalieriův princip (ok), Guldinova věta (ok), Vrchol (r), Tečnový čtyřúhelník (ok), Prismatoid (j), Algebraická geometrie (p), Křivost (r), Torze (r), Styk (r), Uzel (rozcestník) (r), Semikubická parabola (x), Hyperbola (literatura) (ok), Konoid (x), Algebraická varieta (red), Riemannův prostor (p), Matematická struktura (red), Hausdorffův prostor (x), Chyba (r), Goldbachova hypotéza (x, ok), Karel Rektorys (x, ok), Počátek (r), Poloha (r), Zeměkoule (r), Statika (xx), Šířka (r), Výška (r), Hloubka (r), Rozměr (r), Napětí (r), Uzavřená soustava (k), Stupeň volnosti (x), Termodynamický zákon (r), Fázový prostor (j), Konfigurační prostor (k,j), Redukovaná hmotnost (k), Binetův vzorec (r), Foucaultovo kyvadlo (ok), Stlačitelnost (k), Hydraulický lis (k, ok), Hladina (r), Metacentrum (xx), Kapilarita (k), Elevace (r), Konkávní (r), Prandtlovo číslo (k), Bezrozměrná veličina (k), Avogadrův zákon (k, j), Kontinuum (r), Tření (ryby) (x), Modul pružnosti (r), Izotropie (r), Anizotropie (k), Homogenita (r), Heterogennost (r), Podmínka (r), Tah (rozcestník) (r), Atomová fyzika (j), Jaderná fyzika (k), Gibbsův zákon fází (k), Rovnoběžnostěn (k), Klenec (k), Vazba (r), Koheze (r), Statistická fyzika (x, j), Transformace (r), Sadi Carnot (r), Rudolf Clausius (ok), Termodynamický potenciál (x), Helmholtzova volná energie (ok), Gibbsova-Helmholtzova rovnice (k), Diferencovatelnost (x), Syntéza (r), Polytropický děj (k), Charlesův zákon (k, ok), Gay-Lussacův zákon (k, ok), Poissonova konstanta (k), Kondukce (r), Konvekce (r), Ráz (r), Jules Antoine Lissajous (k, ok), Rezonance (rozcestník) (r), Koherence (vlnění) (k), Vlnoplocha (ok), Grupová rychlost (p), Podélné vlnění (ok), Odraz (r), Elektrostatika (x), Elektrostatické pole (x), Fermatův princip (x), Ekvipotenciální plocha (k), Magnetostatika (k), Pravidlo pravé ruky (x), Zeměkoule (seriál) (k, ok), Faradayův zákon (r), Diamagnetismus (k), Dvouvrstva (r), Henry (k), První světlo (k, ok), Ohnisko (r), Spojná čočka (red), Zkreslení (k), Zorné pole (x), Fotometrie (k, ok), Radiometrie (k), Étienne-Louis Malus (k, ok), Katodové záření (x, k), Potenciál (r), Teorie velkého sjednocení (x, j), Bodová částice (k, j), Částice (rozcestník) (r), Bod (rozcestník) (r), Půvab (k), Fyzika pevných látek (k), Rydbergova konstanta (x), Bohrův poloměr (x), Klasická fyzika (k), Testování (r), Starkův jev (k), Zákon stálých poměrů slučovacích (k), Zákon násobných poměrů slučovacích (k), Atomová teorie (k), Fyzikální systém (ok), Děj (r), Augerův jev (x), Atomové spektrum (red), Molekulové spektrum (red), Ångström (k), Rotační těleso (k, ok), Princip relativity (r), Zrcadlení (r), Událost (r), Aberace (r), Aberace (astronomie) (k), Fikce (r), Observatoř (red), Pozorovatel (r), Pozorovatelna (r), Automatizace (k), Zdroj (r), Zdroj (dokumentární film) (k), Kupa (r), Extrémní černá díra (k), Nadir (k), Kvantový stav (x), Karl Schwarzschild (ok), Separace proměnných (k), Heavisideova funkce (x), Tunelový jev (ok), Walther Hermann Nernst (ok), Pauliho matice (en), Volná částice (en), Ehrenfestovy teorémy (en), Poissonova závorka (ok, castecne en), Lagrangeova závorka (en), Siméon Denis Poisson (k, ok), Akce (r), Zobecněná síla (en, j), Suma (r), Kolize (r), Vito Volterra (ok), Akce (fyzika) (k, x), Vytvořující funkce (r), Vytvořující funkce (x, j), Gerardus 't Hooft (k), Arxiv (k, ok), Triviální (k, j), Triviální grupa (k, ok), Reakce (r), Rozpad (r), Henry (rozcestník) (r), Vrh (r), Omezená funkce (k), Adjungovaná matice (k, x), Reziduum (x), Úplný metrický prostor (x), Poissonova rovnice (k), Vlnová rovnice (k), Χ² rozdělení (x), Studentovo rozdělení (x), Testování statistických hypotéz (x), Izolovaná soustava (k), Elektropozitivita (k), Leidenfrostův jev (k), Fáze (vlna) (x, t.j. částečně rozšířeno), Kvark u (k, x), Kvark d (k, x), Kvark s (k, x), Kvark c (k, x), Kvark b (k, x), Kvark b (k, x), Kvantování (x), Funkcionál (k), Konvekční proud (x), Řešení (r), Maximální ideál (r), Reálná osa (k, {{subpahýl}}), Diferenciální geometrie (k, x), Rovnoběžnost (p, x), Eulerova věta (r), Konvence (r), Chiralita (x), Vlnové číslo (red), D'Alembertův princip (k,x), Lagrangeova funkce (k,x), Hamiltonova funkce (x), Virtuální posunutí (k), Hamiltonovská formulace mechaniky (k,x), Nerovnice (p), Souvislá množina(p), Koeficient špičatosti (p)

SmazatEditovat

SmazánoEditovat

ZbýváEditovat

Smazat revizeEditovat

Zrevidovat - Pajsův příspěvek malý, ale článek hroznýEditovat

Seznam shlédnutých článkůEditovat

Tady prosím pište, které Pajsovy články byly shlédnuty, ideálně číslem v tomto seznamu.

Půjdu od konce: shlédnuto

 • 640 - 630 (včetně)
 • 629 - 620
 • 619 - 610
 • 609 - 580
 • 579 - 541
 • 540 - 512
 • 511 - 477
 • 476 - 460
 • 459 - 435
 • 434 - 425
 • 424 - 400
 • 399 - 350
 • 349 - 330
 • 329 - 300
 • 299 - 280
 • 279 - 240
 • 239 - 200
 • 199 - 170
 • 169 - 160
 • 159 - 127
 • 126 - 100
 • 99 - 60
 • 59 - 30
 • 29 - 1

Pajsem editované článkyEditovat

 • Plocha - vrátit na revizi před Pajseovou editací