Hydraulický lis je stroj, který k vytváření tlaku využívá vlastností kapaliny.

Princip editovat

 
Princip hydraulického lisu.

Ve dvou válcových nádobách je uzavřena kapalina. Písty jsou pohyblivé a mají plochy o obsahu   a  . Na píst o ploše   působíme silou  , která je kolmá k pístu. Tato síla vyvolá v kapalině tlak  , který je podle Pascalova zákona ve všech místech kapaliny stejný. Na píst s obsahem   tak působí tlaková síla  . Síly, které na písty působí, jsou ve stejném poměru jako obsahy průřezů obou pístů, tedy

 .

Použití editovat

Hydraulické lisy patří mezi tzv. silové. Síla je vyvozena pomocí tlakové kapaliny. Jejich výhodou je, že mohou maximální tvářecí síly odebrat v kterémkoli místě.

Díky pomalejším rychlostem pohybu beranu nejsou vhodné pro kování vysokých výkovků. Dají se snadno automatizovat a ovládat na větší vzdálenosti. Používají se na  různé tvářecí operace ( ražení, kování, tažení,...).

Související články editovat

Externí odkazy editovat