Obsah

velikost plochy dvourozměrného útvaru
Tento článek je o míře v geometrii. Další významy jsou uvedeny na stránce Obsah (rozcestník).

Obsah je v geometrii veličina, která vyjadřuje velikost plochy. Jiné názvy jsou plocha, výměra, rozloha. Obsah je mírou (tedy charakteristikou velikosti) dané dvourozměrné části prostoru. Označuje se písmenem S, či v mezinárodním použití písmenem A. Povrch tělesa je součtem obsahů všech ploch, které geometrické těleso ohraničují.

Někdy je slovo obsah nesprávně používáno pro objem prostorových (třírozměrných) těles, který se označuje písmenem V.

Jednotky

editovat
Jednotka v soustavě SI:
Další používané jednotky:
  • kilometr čtvereční (km2): 1 km2 = 1 000 000 m2
  • hektar (ha): 1 ha = 10 000 m2
  • ar (a): 1 a = 100 m2
  • decimetr čtvereční (dm2): 1 dm2 = 0,01 m2
  • centimetr čtvereční (cm2): 1 cm2 = 0,0001 m2
  • milimetr čtvereční (mm2): 1 mm2 = 0,000001 m2
Nestandardní jednotky:
Měřidla:
Nejběžnější vzorce pro obsah či povrch:
Tvar Vzorec Proměnné
Čtverec     je délka strany čtverce.
Obdélník     a   jsou délky stran obdélníku.
Trojúhelník     je základna a   jí příslušná výška.
Kruh   r je poloměr.
Elipsa     a   jsou hlavní poloosa a vedlejší poloosa.
Povrch koule   nebo     je poloměr a   je průměr.
Lichoběžník     a   jsou rovnoběžné strany a   jejich vzdálenost (výška).
Pravidelný osmiúhelník     je strana.
Kruhová výseč     je poloměr a   je úhel (v radiánech).

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat