Obsah

veličina vyjadřující velikost plochy
Tento článek je o míře v geometrii. Další významy jsou uvedeny na stránce Obsah (rozcestník).

Obsah je v geometrii veličina, která vyjadřuje velikost plochy. Jiné názvy jsou plocha, výměra, rozloha.

Obsah je mírou (tedy charakteristikou velikosti) dané dvourozměrné části prostoru. Označuje se písmenem S, či v mezinárodním použití písmenem A.

Někdy se toto slovo nesprávně používá také pro objem prostorových (třírozměrných) těles, který se označuje písmenem V.

JednotkyEditovat

Jednotka SI

metr čtvereční, značka jednotky: m2

další používané jednotky
  • kilometr čtvereční (km2): 1km2 = 1 000 000 m2
  • hektar (ha): 1ha = 10 000 m2
  • ar (a): 1a = 100 m2
  • decimetr čtvereční (dm2): 1dm2 = 0.01 m2
  • centimetr čtvereční (cm2): 1cm2 = 0.0001 m2
  • milimetr čtvereční (mm2): 1mm2 = 0.000001 m2
nestandardní jednotky
měřidla

VzorceEditovat

Nejběžnější vzorce pro obsah či povrch:
Tvar Vzorec Proměnné
Čtverec     je délka strany čtverce.
Obdélník     a   jsou délky stran obdélníku.
Trojúhelník     je základna a   jí příslušná výška.
Kruh   r je poloměr.
Elipsa     a   jsou hlavní poloosa a vedlejší poloosa.
Povrch koule   nebo     je poloměr a   je průměr.
Lichoběžník     a   jsou rovnoběžné strany a   jejich vzdálenost (výška).
Pravidelný osmiúhelník     je strana.
Kruhová výseč     je poloměr a   je úhel (v radiánech).

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat