Kruhová výseč

rovinný geometrický útvar

Kruhová výseč je část kruhu příslušná určitému středovému úhlu θ.

Kruhová výseč (zelená plocha)

Výseč příslušná přímému úhlu se nazývá půlkruh, výseč příslušná pravému úhlu se nazývá čtvrtkruh.

Obsah výseče editovat

Obsah kruhu se rovná  .

Obsah výseče příslušné středovému úhlu 1° je roven   obsahu kruhu, tedy  .

Obsah výseče příslušné úhlu θ (zadaného v radiánech) je roven  .

Obvod výseče editovat

Obvod celé výseče je roven součtu délky kruhového oblouku a dvojnásobku poloměru, tedy  , kde úhel θ je zadán v radiánech.

Související články editovat

Externí odkazy editovat