Obvod (geometrie)

křivka, která tvoří hranici dané oblasti

Obvod je nejen hraniční křivka rovinného útvaru, ale i její délka.

Základní jednotka SI: m [metr]

Obvody některých útvarů Editovat

  • Čtverec – čtyřnásobek délky strany
o = 4 · a
o = 2 · ( a + b )
o = a + b + c + …

kde a, b, c, … jsou strany mnohoúhelníku.

 
Animovaná ukázka určení obvodu kruhu o průměru  .
o = 2 · π · r = π · d

kde r je poloměr kruhu a d je průměr kruhu.

  • Elipsa
    • lze určit pouze pomocí přibližných vzorců
 
 
 

Související články Editovat