Kruhový oblouk je část kružnice, příslušná určitému středovému úhlu θ.

Kruhový oblouk (zde označený L)

Je vymezen třemi body. Dva jsou okrajové a jeden upřesňující. Pokud vynecháme (neznáme) upřesňující bod a známe některou další charakteristiku kružnice (např. poloměr nebo obvod ap.), získáme dvě řešení (konvexní a nekonvexní).

Délka oblouku editovat

Délka kružnice=2πr

Délka oblouku   (arc = úhel v radiánech)

  • Délka oblouku příslušícího středovému úhlu 1°:  
  • Délka oblouku příslušícího středovému úhlu 1rad:  
  • Délka oblouku příslušícího úhlu θ (ve stupních):  
  • Délka oblouku příslušícího úhlu θ (v radiánech):  

Související články editovat

Externí odkazy editovat