Lichoběžník

Lichoběžník je čtyřúhelník, který má právě jednu dvojici rovnoběžných stran.

DěleníEditovat

Lichoběžník se dělí na:

  • obecný: všechny strany jsou jiné
  • rovnoramenný: ramena mají stejné délky
  • pravoúhlý: jedno rameno svírá se základnou pravý úhel

Názvy stranEditovat

Pojmenování stran je podobné jako u rovnoramenného trojúhelníku. Vzájemně rovnoběžné strany se nazývají základny a zbývající dvě různoběžné strany ramena.

VlastnostiEditovat

 
Nákres lichoběžníku

Lichoběžník je konvexní.

Úhlopříčky obecného lichoběžníku se navzájem nepůlí a neprotínají se na střední příčce lichoběžníku.

Velikost střední příčky (spojnice středů ramen) lichoběžníku je rovna aritmetickém průměru velikostí základen  

Obsah lichoběžníku  

Lichoběžník je určen čtyřmi prvky, např. délkami jeho stran. Z nich lze určit i jeho výšku,

 

kde s je poloviční obvod.

Mají-li ramena stejnou velikost, tzn.  , pak se jedná o rovnoramenný lichoběžník. Rovnoramenný lichoběžník je osově souměrný podle jediné přímky, spojnice středů základen, takže úhly při základnách jsou shodné. Proto je rovnoramenný lichoběžník tětivovým čtyřúhelníkem.

Lichoběžník je definovaný pomocí rovnoběžnosti, takže je to afinní pojem. Afinita zobrazí lichoběžník opět na lichoběžník.

LiteraturaEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat