Objem

množství trojrozměrného prostoru

Objem je fyzikální veličina, která vyjadřuje velikost prostoru, kterou zabírá těleso. Z matematického hlediska představuje objem míru charakterizující danou vymezenou část prostoru. Z Fyzikálně-chemického hlediska je objem odvozená jednotka. Objem látek je závislý na tlaku, teplotě a látkovém množství (viz stavová rovnice).

Objem
Obecné
Název, značka Objem, V
Hlavní jednotka SI metr krychlový
Značka hlavní jednotky SI m3
Dle transformace složek skalární
Zařazení v soustavě SI odvozená

Symbol veličiny: V (angl. volume)

Jednotka SI: metr krychlový, značka jednotky: m³, lidově zvaný kubík.

Rovnice pro výpočet objemuEditovat

Rovnice objemu:
Těleso Rovnice Proměnné
krychle:   (kde a je délka strany)
kvádr:   (kde a,b,c jsou délky stran)
pravidelný hranol:   (Sp = obsah podstavy, v = výška)
pravidelný jehlan:   (Sp = obsah podstavy, v = výška)
válec:   (r = poloměr podstavy, v = výška válce)
koule:   (r = poloměr)
kulová výseč:   (r = poloměr, v = výška příslušné kulové úseče)
elipsoid:   (a, b, c = poloosy elipsoidu)
jehlan:   (Sp = obsah podstavy, v = výška po vrchol)
kužel :   (r = poloměr kružnice podstavy, v = výška)

Jednotky objemuEditovat

Odvozené z SIEditovat

z evropské praxeEditovat

Převody objemových jednotek podle SIEditovat

1 m3 = 1 000 dm3 = 1 000 000 cm3 = 1 000 000 000 mm3
0,01 hl = 1 l = 10 dl = 100 cl = 1 000 ml

Jednotky mimo soustavu SIEditovat

  • Americké (US)
    • barel
    • bušl (8 × „suchý“ US gallon ≈ 35,2391 dm³)
    • „suchý“ gallon (4,40488377086 dm³)
    • „tekutý“ gallon (3,785411784 dm³)
    • fluid ounce („tekutý“ US gallon / 128)
    • liquid pint

Příklady objemůEditovat

Pro porovnání řádové velikosti je zde uveden seznam některých zajímavých objemů:

  • 10 litrů je rovno
    • 0,01 
    • 100 dl
    • 0,353 krychlové stopy
    • 610,237 krychlových palců
    • objemu krychle o délce hrany 21,54 cm
    • objemu vody o hmotnosti 10 kg
  • 28,316846592 l – 1 krychlová stopa
  • 55 l – objem palivové nádrže u vozu Škoda Octavia
  • 100 l = 0,1 m³
  • 1–8,2 l – typický rozsah objemu motoru automobilů.
  • 1,4 l – typický objem lidské mozkovny
  • 3,78541 l – 1 US galon
  • 4 l – množství paliva spotřebovaného každou sekundu v letadle Boeing 747.
  • 4,54609 l – 1 imperiální galon
  • 4,7 l – obvyklý celkový objem krve v lidském organismu
  • 5–7 l – typické množství krve, které lidské srdce přepumpuje každou minutu
  • 5,5 l – průměrné množství nafty spotřebované na 100 km při jízdě ve Škodě Octavia s motorem 2.0 TDI-PD/103 kW
  • 6 l – typický objem mužských plic
  • 10 l = 0,01 m³
  • litr je roven
  • 1–8,2 l – typický rozsah objemu motoru automobilů.
  • 1,4 l – typický objem lidské mozkovny
  • 3,78541 l – 1 US galon
  • 4 l – množství paliva spotřebovaného každou sekundu v letadle Boeing 747.
  • 4,54609 l – 1 imperiální galon
  • 4,7 l – obvyklý celkový objem krve v lidském organismu
  • 5–7 l – typické množství krve, které lidské srdce přepumpuje každou minutu
  • 5,5 l – průměrné množství nafty spotřebované na 100 km při jízdě ve Škodě Octavia s motorem 2.0 TDI-PD/103 kW
  • 6 l – typický objem mužských plic
  • 10 l = 0,01 m³
  • 300 ml = 3 dl – „třetinka“, „malé pivo
  • 400 ml – typický objem lidského močového měchýře
  • 473 ml – 1 US pinta
  • 500 ml = 0,5 l – Půllitr, „velké pivo“
  • 568 ml – 1 imperiální pinta
  • 750 ml – nejběžnější objem láhve vína
  • 946 ml – 1 US quart
  • 1000 ml = 1 litr
  • 100 ml je rovno
  • 10 ml je rovno
  • 16,387064 ml = 1 krychlový palec
  • 20 ml – „malý panák“
  • 40 ml – „panák“
  • 50 ml = 0,5 dl – „velký panák“
  • 100 ml = 1 dl

Odměrná měřidla a nástrojeEditovat

Externí odkazyEditovat