Řádová velikost

velikost uvedená jen číselným řádem

Řádová velikost je přibližný číselný údaj o hodnotě skalární veličiny, který udává nejblíže nižší mocninu deseti. Přesněji lze říci, že řádová velikost veličiny je celá část desítkového logaritmu hodnoty této veličiny: například desítkový logaritmus čísla 4 000 000 je asi 6,602, takže jeho řádová velikost je 6 nebo také "v řádu milionů". Desítkový logaritmus čísla 0,1 je −1, takže jeho řádová velikost je −1. K zápisu čísla o řádu N je třeba |N|+1 desetinných míst (|N| znamená absolutní hodnotu N). V informatice se někdy používají i řádové velikosti o základu 2.

Řádový rozdíl mezi dvěma číselnými hodnotami je rozdíl jejich řádových velikostí: číslo 17 000 000 je o dva řády větší než číslo 200 000, číslo 0,02 je o řád menší než 0,3.

Řádová velikost slouží jako orientační údaj zejména u velmi velkých a velmi malých čísel. Odtud se metaforicky také říká, že XY je „řádově lepší“ nebo „o řád horší“ než YZ, což neznamená nic jiného než „o mnoho“.

Odkazy editovat

Související články editovat

Externí odkazy editovat