Otevřít hlavní menu

Metafora (řecky μεταφορά, metafora; latinsky translatio – doslova „přenesení“) je jazyková a rétorická literární konstrukce spočívající v přenášení významu na základě vnější (strukturální) podobnosti. Je druhem tropu, tedy přenášení významu původního pojmenování na jiný předmět. Je součástí běžné funkce a užívání jazyka, ale zvláštní význam má zejména v poezii.

Metafory mohou využívat různých druhů podobnosti:

  • týkající se tvaru nebo struktury – zub pily
  • týkající se rozsahu nebo množství – kapka štěstí
  • týkající se funkce – hlava rodiny
  • týkající se místa nebo polohy – čelo postele

Od metafory se odlišuje metonymie, což je přenášení významu na základě jiné souvislosti než podobnosti, například přenášení významu podle původu nebo příčinnosti (například z autora na dílo, z činnosti na firmu atd.), přenášení z jednoho jevu na jiný vyskytující se typicky v jeho blízkosti (udeřil hrom), z nádoby na její obsah.

Externí odkazyEditovat