Motorová nafta

směs uhlovodíků používaná jako palivo ve vznětových motorech
Tento článek je o pohonné hmotě. O mezinárodní dohodě pojednává článek NAFTA.

Motorová nafta (zjednodušeně pouze nafta, hovorově též diesel[1]) je směs kapalných uhlovodíků používaná zejména jako palivo vznětových motorů. Získává se destilací a rafinací z ropy, obvykle při teplotách 150–370 °C. Kvalita motorové nafty se udává cetanovým číslem, které vyjadřuje její vznětovou charakteristiku.

Motorová nafta
Nafta ve sklenici
Nafta ve sklenici
Obecné
Systematický název(není)
Triviální názevmotorová nafta
Ostatní názvynafta, plynový olej nespecifikovaný
Anglický názevDiesel fuel
Německý názevDieselkraftstoff
Sumární vzorecuhlovodíky C9 až C20
Vzhledbezbarvá až nahnědlá kapalina
Identifikace
Registrační číslo CAS68334-30-5
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP)269-822-7
Indexové číslo649-224-00-6
UN kód1202
Vlastnosti
Molární hmotnostrůzná
Teplota varu163–357 °C
Hustota0,84 g/cm³ (15 °C)
Rozpustnost ve vodě2 mg/100 ml (20 °C)
Tlak páry0,1 kPa (15,5 °C)
0,4 kPa (40 °C)
Bezpečnost
GHS08 – látky nebezpečné pro zdraví
GHS08
H-větyH351
Zdraví škodlivý
Zdraví škodlivý (Xn)
R-větyR40
S-větyS2 S36/37
Teplota vzplanutí71 °C nebo více
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Některá data mohou pocházet z datové položky.
Nafta na vodě

Základní vlastnosti

editovat

Motorová nafta slouží (mimo jiné) jako palivo pro vznětové motory. Pro tento účel se do ní mohou přidávat i další chemikálie, takzvaná aditiva.

Naftový pohon působí potíže především v zimě, protože nafta může na rozdíl od benzínu zatuhnout. Benzín obsahuje uhlovodíky aromatického charakteru a rozvětvené uhlovodíky, které mají velmi vysoká oktanová čísla a současně v běžném mrazu netuhnou, takže u benzínu zamrzání nehrozí. Kvalitní motorová nafta naopak musí obsahovat delší řetězce nerozvětvených uhlovodíků, mezi které patří parafinické uhlovodíky. Ty při nízkých teplotách vytvářejí krystaly, a tím tak způsobují (většinou vratný) proces parafinace nafty, tedy jejího tuhnutí. V období od poloviny listopadu až do konce února se proto vyrábí zimní motorová nafta, u které k tomuto jevu nedochází. Pokud tedy prodejce nakoupí ve správný okamžik správnou naftu, rafinérie jsou na to připraveny už s předstihem, tak by k žádnému problému nemělo dojít.

Provozovatel čerpací stanice by měl před zimním obdobím nádrž dobře odkalit. To samé se týká i motoristy, aby neměl vodu v nádrži. Na zimu se může připravit tím, že si na čerpacích stanicích koupí určité chemické prostředky, které se přidávají do paliva, a které způsobí, že se voda v palivu lépe rozpustí, a tak nezpůsobuje problémy ve formě ledových krystalků. Ledové krystalky totiž mohou, stejně jako parafín, ucpat palivový filtr a auto se nerozjede. V případě ledu pomůže filtr ohřát, u parafínu to 100% úspěch znamenat nemusí a filtr je lépe vyměnit.

Předepsanou kvalitu motorové nafty určuje norma ČSN EN 590. Ta udává mj. destilační křivku, bod vzplanutí, obsah síry (aktuálně od 1.1.2009 do 10 ppm), povinný obsah bio složky FAME / MEŘO (aktuálně na základě 98/70/EG do 7 %), vody, nečistot a cetanové číslo (aktuálně min. 51). Armádní označení NATO F-54, S50 s do 50 ppm síry a do 5 % FAME. Americký ekvivalent norma ASTM D975ULSD (Ultra Low Sulphur Diesel) povoluje obsah FAME také do 5 %. Ve světě je možné se setkat pro ULSD s označením City Diesel = palivo se sníženým obsahem síry, aromatických uhlovodíků a zvláštní technologií rafinace, popř. chemickými přísadami, které v konečném důsledku mají přinést nižší emise motoru pro zlepšení ovzduší zvláště ve městech.

Směsná motorová nafta (řidčeji SMN, SMN 30 nebo Eko diesel) je motorové palivo, které je vyráběno z klasické fosilní motorové nafty (69 %) a biosložky MEŘO (31 %) dle normy ČSN 656508. SMN je volně mísitelná se standardní motorovou naftou. Díky daňovému zvýhodnění, které souvisí s celoevropskou podporou paliv z obnovitelných zdrojů, je SMN o cca 2,50–3,00 Kč/l levnější než klasická motorová nafta.

Mísitelnost se standardní motorovou naftou: SMN je volně mísitelná se standardní motorovou naftou, tudíž při tankování není nutné brát ohled na to, zdali je v nádrži motorová nafta či nafta s příměsí biosložky. Někteří výrobci motorů však klasifikují použití biopaliva jako porušení záručních podmínek.

SMN má čisticí vlastnosti v palivové soustavě i ve vlastním motoru. V praxi to znamená, že rozpouští usazeniny vzniklé provozem na standardní motorovou naftu. To je ve výsledku pozitivní jev, nicméně je nutné věnovat větší pozornost stavu palivového filtru, kde se tyto nečistoty usazují, a dále olejovému filtru, neboť při rozpouštění úsad v motoru část takto uvolněných úsad kontaminuje motorový olej a část úsad se vypustí ve výfukových plynech. Proto se doporučuje důslednější kontrola v obou systémech.

SMN obsahuje biosložku, která je hygroskopická. Pokud dojde v průběhu nevhodného nebo dlouhodobého (více než 3 měsíce) skladování k zvýšení obsahu vody, může dojít k znehodnocení paliva.

Směsná motorová nafta výrobce Paramo byla dlouhodobě testována. Výsledky dlouhodobého provozního ověření je možné získat na webu České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu.[2]

Dělení směsné motorové nafty podle použitelnosti v závislosti na klimatických podmínkách a její distribuce:

  • Letní: třída B, filtrovatelnost 0 °C, distribuce: 15.04. – 30.09.
  • Přechodová: třída D, filtrovatelnost −10 °C, distribuce: 01.10. – 15.11.
  • Zimní: třída F, filtrovatelnost −20 °C, distribuce: 16.11. – 28.02.
  • Přechodová: třída D, filtrovatelnost −10 °C, distribuce: 01.03. – 14.04.
  • Arktická: filtrovatelnost −20 °C až −44 °C

Nafta v České republice

editovat

Česká republika má jako člen EU povinnost skladovat zásoby energetických surovin na 90 dní. Skladování je řízeno centrálně prostřednictvím úřadu Správa státních hmotných rezerv. Pro skladování se využívá služeb několik společností, většina státních rezerv je skladována společností Čepro.[3]

Reference

editovat

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat