Výhřevnost je vlastnost paliva, která udává, kolik energie se uvolní úplným spálením jedné jednotky (obvykle 1 kg). Proti spalnému teplu není v hodnotě zahrnuto měrné skupenské teplo páry, obsažené ve spalinách. Předpokládá se, že její teplo je nevyužitelné a uniká v plynném stavu se spalinami.

Značení editovat

Výpočet editovat

Výhřevnost je dána vztahem

 ,

kde Q je uvolněné teplo a m je hmotnost paliva.

Příklady výhřevnosti některých paliv editovat

 
Palivo Výhřevnost
[kJ/kg]
Výhřevnost
[kJ/m³] (20 °C)
Vodík 119 550 10 748 (g)
Methan 50 009 33 806 (g)
Ethan 47 794 61 272 (g)
Propan 46 357 88 540 (g)
Butan 45 752 114 840 (g)
Hexan 141 851 (g)
Heptan 168 862 (g)
Oktan 195 873 (g)
Nonan 222 884 (g)
Dekan 249 895 (g)
Undekan 276 906 (g)
Dodekan 303 917 (g)
Tridekan 330 928 (g)
Tetradekan 357 939 (g)
Pentadekan 384 950 (g)
Hexadekan 411 961 (g)
Heptadekan 438 972 (g)
Oktadekan 465 983 (g)
Nonadekan 492 994 (g)
Eikosan 520 005 (g)
Palivo Výhřevnost
[kJ/kg]
Výhřevnost
[kJ/l] (20 °C)
Ethanol 28 865 22 774 (l)
Smrk 13 100
Jedle 14 000
Borovice 13 600
Hnědé uhlí 10 000 - 17 000
Černé uhlí 21 000 - 31 000
Koks 30 000

Související články editovat

Externí odkazy editovat