Teplota varu

teplota, při které látka mění skupenství z kapalného na plynné, tlak nasycených par kapaliny je při ní roven vnějšího tlaku

Teplota varu je teplota, při níž kapalina vře.

Fyzikálně je teplota varu definována tak, že se jedná o teplotu, při které se právě vyrovná tlak par kapaliny s tlakem okolního plynu. Teplota varu závisí na atmosférickém tlaku (nebo obecněji na tlaku, který na kapalinu působí). Protože závisí na tlaku, představuje ve fázovém diagramu čáru, takže „bod varu“ – na rozdíl od trojného bodu – není bodem, ale hodnotou na této křivce za daného atmosférického tlaku.

Značení editovat

Přehled teplot varu editovat

Tabulka uvádí teploty varu vybraných látek za normálního tlaku.

Látka tv / °C
voda 100
etanol 78,3
vodík −253
rtuť 357
železo 2 861
hliník 2 470
Wolfram 5 550

Související články editovat

Externí odkazy editovat

  •   Slovníkové heslo bod varu ve Wikislovníku