Tlaková síla je síla, působící kolmo na určitou plochu povrchu tekutiny. Její působení v tekutině se vyjadřuje veličinou tlak, nezávislou na velikosti plochy. Tlaková síla může být např. způsobena změnou termodynamického stavu tekutiny doprovázenou změnou tlaku (princip pístových tepelných strojů), vnějším silovým polem (např. u hydrostatického tlaku) nebo může být reakcí (podle třetího pohybového zákona) tekutiny na působení vnější síly na povrch tekutiny (princip hydraulických zařízení).

Příklad sněžnice a boty: Tlak p definujeme pomocí tlakové síly F působící na obsah plochy S. Sněžnice zvyšuje plochu dotyku se sněhem; větší plocha = menší tlak.

Tlak a tlaková síla má smysl u tekutin nízké vazkosti. U tekutin s vysokou viskozitou, které jsou schopny účinně přenášet i tečné povrchové síly a silové působení nemusí být kolmé k povrchu, se namísto tlaku používá veličina mechanické napětí.

Značení

editovat

Výpočet

editovat

Tlaková síla má velikost

 

kde   je tlak a   je obsah plochy.

Tlaková síla působí vždy kolmo na plochu.

Použití

editovat

Existence tlakové síly využívá hydraulický lis.

Související články

editovat