Tento článek je o obyčejné diferenciální rovnici. O rovnici variačního počtu pojednává článek Eulerova–Lagrangeova rovnice.

Eulerova rovnice (anglicky Cauchy–Euler equation) je obyčejná diferenciální rovnice n-tého řádu tvaru

,

kde jsou konstanty.

Eulerova diferenciální rovnice je speciálním případem rovnice s proměnnými koeficienty, kterou lze substitucí převést na lineární diferenciální rovnici s konstantními koeficienty řešitelnou explicitně. Alternativně lze zkoušet řešení tvaru [1].

Rovnice druhého řádu editovat

 
Typické křivky řešení pro Eulerovu rovnici druhého řádu pro případ dvou reálných kořenů
 
Typické křivky řešení pro Eulerovu rovnici druhého řádu pro dvojnásobný kořen
 
Typické křivky řešení pro Eulerovu rovnici druhého řádu pro vícenásobné kořeny

Nejobvyklejší Eulerovou rovnicí je rovnice druhého řádu, která se objevuje v několika aplikacích ve fyzice a strojírenství, například při řešení Laplaceovy rovnice v polární souřadnicích. Je dána rovnice:[1]

 

Řešení pomocí zkušebních řešení editovat

Zkoušíme řešení tvaru[1]

 

Zderivováním dostaneme:

 

a

 

Dosadíme do původní rovnice:

 

A upravíme na:

 

Tuto rovnici řešíme pro proměnnou m. Existují tři odlišné zajímavé případy:

  • Případ 1: Dva různé reálné kořeny m1 a m2
  • Případ 2: Jeden reálný vícenásobný kořen m
  • Případ 3: Komplexní kořeny α ± βi

V případě 1 má Eulerova rovnice řešení

 

V případě 2 má Eulerova rovnice řešení

 

Pro získání tohoto řešení je nutné po nalezení jednoho řešení y = xm použít metodu redukce řádu.

V případě 3 má Eulerova rovnice řešení

 
 
 

Pro   a   v reálné rovině

Tento tvar řešení odvodíme položením x = et a použitím Eulerova vzorce.

Řešení pomocí substituce editovat

V rovnici

 

provedeme substituci proměnné definovanou vztahem

 
 

Po zderivování:

 
 

Substituce   dává

 

Tato rovnice pro   může být snadno vyřešena pomocí svého charakteristického polynomu

 

Nyní jestliže   a   jsou kořeny tohoto polynomu, rozlišujeme dva hlavní případy: různé kořeny a dvojité kořeny:

Jestliže má rovnice různé kořeny, obecné řešení je dáno vztahem

 , kde exponenciální funkce mohou být komplexní.

Jestliže kořeny jsou si rovné, obecné řešení je dáno vztahem

 

V obou případech lze řešení   nalézt tak, že položíme  , tedy  .

To dává v prvním případě

 ,

ve druhém případě

 

Příklad editovat

Řešíme rovnici

 

nahradíme jednoduché řešení xα:

 

Aby xα bylo řešení, platí buď x = 0, což dává triviální řešení, anebo koeficient u xα je nula. Řešením kvadratické rovnice dostaneme α = 1, 3. Obecné řešení je proto

 

Obdoba v diferenčních rovnicích editovat

Eulerovy rovnice má obdobu v diferenčních rovnicích. Pro pevné m > 0, definujeme posloupnost ƒm(n) jako

 

Použitím diferenčního operátoru na   dostaneme, že

 

Jestliže tento postup opakujeme k-krát, dostaneme

 

kde horní index (k) znamená k-násobné použití diferenčního operátoru. Srovnání tohoto s faktem, že k-tá derivace xm se rovná

 

nabízí možnost řešit diferenční rovnice N-tého řádu

 

podobným způsobem jako diferenciální rovnice. Skutečně substituce zkušebního řešení

 

dává stejný výsledek jako diferenciální rovnice

 

Nyní můžeme pokračovat jako v případě diferenciální rovnice, protože obecné řešení lineární diferenční rovnice N-tého řádu je také lineární kombinací N lineárně nezávislých řešení. Použitím redukce řádu v případě více kořenů m1 dostaneme výrazy obsahující diskrétní verzi funkce ln,

 

(Srovnejte s:  )

Pokud se vyskytnou zlomky, lze místo výše uvedeného použít funkci gama:

 

což se shoduje s výše uvedenou definicí pro celočíselné m.

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Cauchy–Euler equation na anglické Wikipedii.

  1. a b c KREYSZIG, Erwin. Advanced Engineering Mathematics. [s.l.]: Wiley, May 10, 2006. Dostupné online. ISBN 978-0-470-08484-7. 

Bibliografie editovat

Související články editovat

Externí odkazy editovat