Konstanta

neměnná hodnota
Další významy jsou uvedeny na stránce Konstanta (rozcestník).

V matematice, fyzice a dalších přírodních a technických vědách se pojmem konstanta označuje nějaké pevně dané číslo (nebo neměnná veličina), jehož hodnota ovšem nemusí být známá. Opakem konstanty je proměnná, která může nabývat (potenciálně) libovolné hodnoty.

Konstanty bez známé hodnoty editovat

Používají se zejména v obecných matematických vzorcích, kde označují člen nezávislý na parametru. Například lineární rovnice se zapisuje ve tvaru  , což znamená, že k i q jsou nějaká pevně daná čísla nezávislá na proměnné x.

Konstanty se známou hodnotou editovat

Některé konstanty mají svá jména, protože se často vyskytují v různých vzorcích. Mezi ty základní patří:

Externí odkazy editovat