Otevřít hlavní menu

Avogadrova konstanta, nespr. Avogadrovo číslo (není to číslo, protože má fyzikální rozměr) vyjadřuje počet částic v jednotkovém látkovém množství (v 1 molu). Je pojmenována po italském fyzikovi Avogadrovi, její hodnotu však poprvé zjistil Johann Josef Loschmidt roku 1865.

Obsah

Definice, značení, hodnotaEditovat

Avogadrova konstanta je definována jako celkový počet atomů v dvanácti gramech nuklidu uhlíku  , tedy stabilního izotopu, který obsahuje v jádře šest protonů a šest neutronů.

Avogadrova konstanta se značí NA (případně L) a v soustavě SI se udává v jednotkách mol−1.[1]

Aktuální experimentálně zjištěná hodnota:

NA = (6,022 140 857± 0,000 000 074)×1023 mol−1[2]

Použití ve věděEditovat

Avogadrova konstanta je měřítkem používaným při makroskopickém a mikroskopickém pozorování přírody. Jako taková poskytuje nástroj pro vytváření vztahů mezi ostatními fyzikálními veličinami a konstantami. Například vztah mezi molární plynovou konstantou R a Boltzmannovou konstantou kB je

 [2]

Vztah mezi Faradayovou konstantou F a elementárním nábojem e je

 [2]

Avogadrova konstanta má těsný vztah k atomové hmotnostní jednotce u,

 [2]

kde Mu = 10−3 kg·mol−1 je konstanta molární hmotnosti.

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Avogadro constant na anglické Wikipedii.

  1. ČSN ISO 80000-9 Veličiny a jednotky - Část 9: Fyzikální chemie a molekulová fyzika. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. Účinnost od 1. 2. 2011.
  2. a b c d Adjustace konstant CODATA 2014. Dostupné online. NIST, 2014 (anglicky)

Související článkyEditovat