Otevřít hlavní menu

Avogadrova konstanta, nespr. Avogadrovo číslo (není to číslo, protože má fyzikální rozměr) vyjadřuje počet částic v jednotkovém látkovém množství (v 1 molu). Je pojmenována po italském fyzikovi Avogadrovi, její hodnotu však poprvé zjistil Johann Josef Loschmidt roku 1865.

Definice, značení, hodnotaEditovat

Avogadrova konstanta je definována jako celkový počet atomů v dvanácti gramech nuklidu uhlíku  , tedy stabilního izotopu, který obsahuje v jádře šest protonů a šest neutronů.

Avogadrova konstanta se značí NA (případně L) a v soustavě SI se udává v jednotkách mol−1.[1]

Po redefinici SI je od r. 2019 její hodnota pevně stanovenou konstantou:

NA = 6,022 140 76×1023 mol−1 (přesně)[2]

Použití ve věděEditovat

Avogadrova konstanta je měřítkem používaným při makroskopickém a mikroskopickém pozorování přírody. Jako taková poskytuje nástroj pro vytváření vztahů mezi ostatními fyzikálními veličinami a konstantami. Například vztah mezi molární plynovou konstantou R a Boltzmannovou konstantou kB je

  (přesně).[2]

Vztah mezi Faradayovou konstantou F a elementárním nábojem e je

  (přesně).[2]

Avogadrova konstanta má těsný vztah k atomové hmotnostní jednotce u,

 , [2]

kde Mu = 0,999 999 999 65(30)×10−3 kg·mol−1[2] je konstanta molární hmotnosti, která po redefinici SI přestala být od r. 2019 pevnou konstantou (s přesnou hodnotou 10−3 kg·mol−1) a je závislá na experimentálním určení.

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Avogadro constant na anglické Wikipedii.

  1. ČSN ISO 80000-9 Veličiny a jednotky - Část 9: Fyzikální chemie a molekulová fyzika. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. Účinnost od 1. 2. 2011.
  2. a b c d e Fundamental Physical Constatnts; 2018 CODATA recommended values. NIST, květen 2019. Dostupné online, PDF (anglicky)

Související článkyEditovat