Otevřít hlavní menu

Látkové množství

Látkové množství je fyzikální veličina vyjadřující počet entit (elementárních jedinců), kterými jsou zpravidla částice nějaké látky (atomy, ionty, molekuly), fotony záření, ale mohou jimi být např. i chemické vazby daného druhu, proběhlé chemické reakce jednotlivých částic (tzv. reakční obraty) v látce a jiné obecnější entity. Entity, jejichž počet látkové množství vyjadřuje, musí být specifikovány.

Látkové množství
Obecné
Název, značka Látkové množství, n
Hlavní jednotka SI mol
Značka hlavní jednotky SI mol
Rozměrový symbol N
Definiční vztah
Dle transformace složek skalární
Zařazení v soustavě SI základní

V soustavě SI látkové množství číselně vyjadřuje poměr počtu entit k počtu částic v 12 g uhlíku 12 (asi 6,022141×1023, tzv. Avogadrova konstanta).

Značení a jednotkyEditovat

  • Značka:  
  • Základní jednotka: mol
Jeden mol je látkové množství soustavy, jejíž počet entit (elementárních jedinců) se rovná počtu atomů v 0,012 kg uhlíku 12 (12C).
  • Další jednotky: kilomol, 1 kmol = 1 000 mol

VýpočetEditovat

Látkové množství je podle definice určeno vztahem

 ,

kde   je látkové množství,   je počet částic v látce a   je Avogadrova konstanta. Lze též vyjádřit vzorcem

 ,

kde   je hmotnost a   molární hmotnost. Tedy soustava, která obsahuje právě tolik částic (např. atomů, molekul, iontů), kolik je atomů nuklidu uhlíku   o celkové hmotnosti 12 g, má látkové množství 1 mol.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat