Otevřít hlavní menu

Látkové množství je fyzikální veličina vyjadřující počet entit (elementárních jedinců), kterými jsou zpravidla částice nějaké látky (atomy, ionty, molekuly), fotony záření, ale mohou jimi být např. i chemické vazby daného druhu, proběhlé chemické reakce jednotlivých částic (tzv. reakční obraty) v látce a jiné obecnější entity. Entity, jejichž počet látkové množství vyjadřuje, musí být specifikovány.

Látkové množství
Obecné
Název, značka Látkové množství, n
Hlavní jednotka SI mol
Značka hlavní jednotky SI mol
Rozměrový symbol N
Definiční vztah
Dle transformace složek skalární
Zařazení v soustavě SI základní

V soustavě SI látkové množství číselně vyjadřuje poměr počtu entit k počtu částic v 12 g uhlíku 12 (asi 6,022141×1023, tzv. Avogadrova konstanta).

Značení a jednotkyEditovat

  • Značka:  
  • Základní jednotka: mol
Jeden mol je látkové množství soustavy, jejíž počet entit (elementárních jedinců) se rovná počtu atomů v 0,012 kg uhlíku 12 (12C).
  • Další jednotky: kilomol, 1 kmol = 1 000 mol

VýpočetEditovat

Látkové množství je podle definice určeno vztahem

 ,

kde   je látkové množství,   je počet částic v látce a   je Avogadrova konstanta. Lze též vyjádřit vzorcem

 ,

kde   je hmotnost a   molární hmotnost. Tedy soustava, která obsahuje právě tolik částic (např. atomů, molekul, iontů), kolik je atomů nuklidu uhlíku   o celkové hmotnosti 12 g, má látkové množství 1 mol.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat