Molární objem je fyzikální veličina, která udává objem jednotkového látkového množství látky (tzn. objem 1 mol).[1]

Molární objem
Název veličiny
a její značka
Molární objem
Vm
Hlavní jednotka SI
a její značka
metr krychlový na mol
m3·mol−1
Definiční vztah
Dle transformace složekskalární
Zařazení jednotky v soustavě SIodvozená

Značení editovat

  • Symbol veličiny: Vm
  • Jednotka SI: metr krychlový na mol, značka jednotky: m3·mol−1
  • Další jednotky: litr na mol (1 l·mol−1 = 0,001 m3·mol−1), litr na kilomol (1 l·kmol−1 = 0,000 001 m3·mol−1)

Výpočet editovat

Molární objem čisté látky lze vypočítat jako podíl objemu systému (V) a látkového množství (n), tento vztah lze upravit na podíl molární hmotnosti (M) a hustoty (ρ) látky.

 

V případě směsi musíme vztah pro výpočet upravit následujícím způsobem:[1]

 

kde x je látkový zlomek složky a   je střední molární hmotnost.

Vlastnosti editovat

Molární objem lze využít k výpočtu objemové hustoty částic látky NV:

 ,

kde   je Avogadrova konstanta.

Molární objem ideálního plynu při teplotě 273,15 K (bod tání vody) a tlaku 101325 Pa je 22,414 l/mol = 22,414 dm3/mol = 22,414 m3/kmol = 0,022414 m3mol−1,

při stejné teplotě a tlaku 100000 Pa je to 22,711 l/mol = 22,711 dm3/mol = 22,711 m3/kmol = 0,022711 m3mol−1.[1]

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. a b c International Union of Pure and Applied Chemistry. Quantities, Units and Symbols in Physical Chemistry. Second edition. vyd. Oxford: Blackwell Science Ltd., 1993. Dostupné online. ISBN 0-632-03583-8. S. 41. 

Související články editovat