Otevřít hlavní menu

Koncentrace (chemie)

chemická veličina

Koncentrace je veličina, která číselně charakterizuje složení směsi. Vyjadřuje se několika způsoby.

Molární koncentrace (molarita)Editovat

Molarita je definována jako podíl látkového množství rozpuštěné látky a celkového objemu vzniklého roztoku.

 

kde nA je látkové množství složky A, MA je molární hmotnost, mA je hmotnost složky A a V je celkový objem vzniklého roztoku. Její jednotkou je mol.dm-3.

Molarita roztoku se někdy zkráceně označuje písmenem M. Např. 2M znamená, že roztok je dvoumolární, tedy s koncentrací 2 mol/dm3. Je možné použít i násobných předpon, např. mM pak znamená milimolární (mmol/dm3), μM znamená mikromolární (μmol/dm3) atd. Tento způsob vyjadřování koncentrace se velmi často používá v analytické chemii.

Molalita (molální koncentrace)Editovat

Molalita může být objemová nebo hmotnostní. Hmotnostní molalita je podíl látkového množství rozpuštěné látky a hmotnosti rozpouštědla.[1]

 

kde ms je hmotnost rozpouštědla. Jednotkou je mol.kg-1.

Objemová molalita je podíl látkového množství rozpuštěné látky a objemu rozpouštědla.

 

kde Vs je objem rozpouštědla. Jednotkou je mol.dm-3.

Hmotnostní zlomekEditovat

Hmotnostní zlomek je podíl hmotnosti složky (mA, mB, ...) k hmotnosti celé směsi. Je to bezrozměrná veličina.

 

Součet hmotnostních zlomků všech složek směsi je roven 1, tzn. hmotnostní zlomek nabývá hodnot od 0 do 1.

Molární zlomekEditovat

Molární zlomek je podíl látkového množství složky a součtu látkového množství všech složek směsi.

 

Stejně jako hmotnostní zlomek je i molární zlomek bezrozměrný.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. MOORE, W.J. Fyzikální chemie. Praha: SNTL, 1981. 976 s. S. 247. (česky) 

Související článkyEditovat