Koncentrace (chemie)

chemická veličina

Koncentrace je veličina, která číselně charakterizuje složení směsi. Vyjadřuje se několika způsoby.

Změna barvy roztoku s koncentrací

Molární koncentrace (molarita)Editovat

Molarita je definována jako podíl látkového množství rozpuštěné látky a celkového objemu vzniklého roztoku.

 

kde nA je látkové množství složky A, MA je molární hmotnost, mA je hmotnost složky A a V je celkový objem vzniklého roztoku. Její jednotkou je mol·dm−3.

Molarita roztoku se někdy zkráceně označuje písmenem M. Např. 2M znamená, že roztok je dvoumolární, tedy s koncentrací 2 mol/dm3. Je možné použít i násobných předpon, např. mM pak znamená milimolární (mmol/dm3), μM znamená mikromolární (μmol/dm3) atd. Tento způsob vyjadřování koncentrace se velmi často používá v analytické chemii.

Molalita (molální koncentrace)Editovat

Molalita může být objemová nebo hmotnostní. Hmotnostní molalita je podíl látkového množství rozpuštěné látky a hmotnosti rozpouštědla.[1]

 

kde ms je hmotnost rozpouštědla. Jednotkou je mol.kg−1.

Objemová molalita je podíl látkového množství rozpuštěné látky a objemu rozpouštědla.

 

kde Vs je objem rozpouštědla. Jednotkou je mol·dm−3.

Hmotnostní zlomekEditovat

Hmotnostní zlomek je podíl hmotnosti složky (mA, mB, ...) k hmotnosti celé směsi. Je to bezrozměrná veličina.

 

Součet hmotnostních zlomků všech složek směsi je roven 1, tzn. hmotnostní zlomek nabývá hodnot od 0 do 1.

Molární zlomekEditovat

Molární zlomek je podíl látkového množství složky a součtu látkového množství všech složek směsi.

 

Stejně jako hmotnostní zlomek je i molární zlomek bezrozměrný.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. MOORE, W.J. Fyzikální chemie. Praha: SNTL, 1981. 976 s. S. 247. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat