Koncentrace (chemie)

chemická veličina

Koncentrace je veličina, která číselně charakterizuje složení směsi. Vyjadřuje se několika způsoby.

Změna barvy roztoku s koncentrací

Koncentrace v užším smyslu slova (s výjimkou molální koncentrace) je podíl množství určité složky (vyjádřeného například hmotností, objemem nebo látkovým množstvím) a objemu výsledné směsi.

Naproti tomu takzvaný (hmotnostní, objemový nebo molární) zlomek je bezrozměrný podíl množství složky a součtu stejnou veličinou vyjádřeného množství všech složek před smícháním. Při vyjádření koncentrace v procentech, promilích, ppm apod. se vždy jedná o zlomek.

Hmotnostní koncentrace editovat

Hmotnostní koncentrace ρA složky A je podíl její hmotnosti mA a celkového objemu výsledného roztoku V. Její jednotkou je kg/m3. V podstatě jde o parciální hustotu, má i stejnou jednotku.

 

Objemová koncentrace editovat

Objemová koncentrace σA složky A je bezrozměrný podíl jejího objemu VA před smícháním a celkového objemu výsledného roztoku V.[1]

 

Součet objemových koncentrací všech složek   se může mírně lišit od 1 (na rozdíl od objemového zlomku), protože celkový objem se může smícháním látek mírně změnit.

Molární koncentrace (molarita) editovat

Molarita je definována jako podíl látkového množství rozpuštěné látky a celkového objemu výsledného roztoku.

 

kde nA je látkové množství složky A a MA je její molární hmotnost. Její jednotkou je mol·dm−3.

Molarita roztoku se někdy zkráceně označuje písmenem M. Např. 2M znamená, že roztok je dvoumolární, tedy s koncentrací 2 mol/dm3. Je možné použít i násobných předpon, např. mM pak znamená milimolární (mmol/dm3), μM znamená mikromolární (μmol/dm3) atd. Tento způsob vyjadřování koncentrace se velmi často používá v analytické chemii.

Molalita (molální koncentrace) editovat

Molalita může být objemová nebo hmotnostní. Hmotnostní molalita je podíl látkového množství rozpuštěné látky a hmotnosti rozpouštědla.[2]

 

kde ms je hmotnost rozpouštědla. Jednotkou je mol.kg−1.

Objemová molalita je podíl látkového množství rozpuštěné látky a objemu rozpouštědla.

 

kde Vs je objem rozpouštědla. Jednotkou je mol·dm−3.

Hmotnostní zlomek editovat

Hmotnostní zlomek je podíl hmotnosti složky (mA, mB, ...) k hmotnosti celé směsi. Je to bezrozměrná veličina.

 

Součet hmotnostních zlomků všech složek směsi je roven 1, tzn. hmotnostní zlomek nabývá hodnot od 0 do 1.

Objemový zlomek editovat

Objemový zlomek ϕA složky A je bezrozměrný podíl jejího objemu VA před smícháním a součtu objemů Vi všech složek před smícháním.

 

Také nabývá hodnot od 0 do 1 a součet všech objemových zlomků   se rovná 1 (na rozdíl od objemové koncentrace).

Molární zlomek editovat

Molární zlomek je podíl látkového množství složky a součtu látkového množství všech složek směsi.

 

Stejně jako hmotnostní zlomek je i molární zlomek bezrozměrný.

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. Volume concentration @ Chemistry Dictionary & Glossary. glossary.periodni.com [online]. [cit. 2023-03-26]. Dostupné online. 
  2. MOORE, W.J. Fyzikální chemie. Praha: SNTL, 1981. 976 s. S. 247. 

Související články editovat

Externí odkazy editovat