Hustota počtu částic

Objemová hustota částic je fyzikální veličina, která udává počet částic v jednotkovém objemu látky.

Značení editovat

Výpočet editovat

Hodnotu objemové hustoty částic určuje vztah

 ,

kde   je počet částic v tělese a   je objem tělesa.

Související články editovat