Fyzika částic (též částicová fyzika) je oblast fyziky, která se zabývá částicemi.

V širším smyslu do částicové fyziky patří např.:

Obvykle (a ve fyzikální literatuře je to běžnější) je částicová fyzika chápána v užším smyslu jako obor, který se zabývá studiem elementárních částic. Je-li třeba zdůraznit tento význam, hovoří se o fyzice elementárních částic.

Související články editovat

  • Částice
  • CERN - Evropská laboratoř pro fyziku elementárních částic

Externí odkazy editovat