Permitivita vakua

fyzikální konstanta

Permitivita vakua je fyzikální konstanta, která se značí . Po redefinici SI přestala být od r. 2019 pevnou konstantou s přesnou hodnotou a je závislá na experimentálním určení.

Její aktuální doporučovaná hodnota v soustavě SI je:[1]

ε0 = 8,854 187 8128(13)×10-12 F m-1

Permitivita vakua se vyskytuje např. v Coulombově zákoně pro elektrickou sílu mezi dvěma elektricky nabitými tělesy ve vakuu (v konstantě úměrnosti ).

Velikost permitivity vakua nezávisí na směru ani rychlosti pohybu pozorovatele, což souvisí s teorií relativity.

ReferenceEditovat

  1. Fundamental Physical Constatnts; 2018 CODATA recommended values. NIST, květen 2019. Dostupné online, PDF (anglicky)