Coulombův zákon

Coulombův zákon je fyzikální zákon popisující síly, které působí mezi elektricky nabitými částicemi. Francouzský fyzik Charles-Augustin de Coulomb jej publikoval v roce 1785 a položil tak základy elektrostatiky.

Fyzikální nákres ke Coulombovu zákonu

Velikost elektrické síly, kterou na sebe působí dvě tělesa s elektrickým nábojem, je přímo úměrná velikosti nábojů Q1, Q2 a nepřímo úměrná druhé mocnině jejich vzdálenosti r.

, kde ε0 je permitivita vakua, a εr je relativní permitivita.

Ekvivalentní s Coulombovým zákonem je Gaussův zákon elektrostatiky.

S použitím principu superpozice lze Coulombův zákon pro bodový náboj q v místě r v poli N bodových nábojů Qi zapsat vektorovým vztahem

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat