Relativní permitivita

fyzikální veličina

Relativní permitivita (dříve dielektrická konstanta) je v elektrotechnice bezrozměrná veličina vyjadřující podíl absolutní permitivity daného materiálu a permitivity vakua. Relativní permitivita je tedy látková konstanta, která vyjadřuje, kolikrát se elektrická síla zmenší v případě, že tělesa s elektrickým nábojem jsou místo ve vakuu umístěna v látkovém prostředí (též kolikrát se zvětší kapacita kondenzátoru, umístí-li se mezi elektrody dielektrikum).

Charakteristika editovat

Hodnota relativní permitivity závisí na vlastnostech daného materiálu – jde tedy o materiálovou konstantu. Její hodnota hodnoty závisí na teplotě a přesném složení látky. Relativní permitivita je bezrozměrná veličina a je vyjádřena vztahem:

 

Permitivita  , kterou lze vyjádřit jako   bývá také označována jako absolutní permitivita daného materiálu. Absolutní permitivita nahrazuje permitivitu vakua ve všech elektrostatických rovnicích, jestliže prostor je místo vakua vyplněn dielektrikem.

Hodnoty editovat

Dielektrika mají relativní permitivitu vždy větší než 1. Hodnota veličiny relativní permitivita je u většiny dielektrik 1 - 10. Hodnoty uvedené v tabulce byly měřeny při frekvenci 100 Hz, u polovodičů pak 107 - 1010 Hz[1][2]:

Materiál εr pozn.
Balsa 1,4
Dřevo 2,04 - 7,3 Podle druhu
Germanium 16 - 16,4
Jantar 2,6 - 2,8
Kondenzátorový papír 2,5 - 2,55
Křemen tavený 3,8
Křemík 11,7
Led 4,8
LiF (monokrystal) 9
Mramor 7 - 8
NaCl (monokrystal) 5,9
Plexisklo 3,4
Polystyrén pěnový 1,03
Porcelán 5,5 - 6,5
Síra krystalická 3,75 - 4,45 Podle orientace
Sklo 3,8 - 19 Podle druhu skla
Slída 6,9 - 11,5
Teflon 2,1
Vakuum 1
Voda 81 20 °C
Vzduch 1,000 59

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. ČIČMANEC, Pavol. Všeobecná fyzika 2 - Elektrina a magnetizmus. [s.l.]: Alfa, 1980. 
  2. BUREŠ, Jiří. Relativní permitivita [online]. [1] [cit. 2022-08-26]. Dostupné online. 

Související články editovat