Fluorid lithný

chemická sloučenina

Fluorid lithný (chemický vzorec LiF) je bezbarvá krystalická nebo bílá práškovitá látka patřící mezi anorganické iontové sloučeniny. Je to lithná sůl kyseliny fluorovodíkové. Strukturou je podobný chloridu sodnému, ale je mnohem méně rozpustný ve vodě. Nejvíce je využíván jako přídavek do solí určených k elektrolytickému tavení.

Fluorid lithný
Krystal fluoridu lithného

Krystal fluoridu lithného

Krystalická struktura

Krystalická struktura

Obecné
Systematický název Fluorid lithný
Anglický název Lithium fluoride
Německý název Lithiumfluorid
Sumární vzorec LiF
Vzhled bílé krystalky nebo prášek
Identifikace
Registrační číslo CAS
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP) 232-152-0
PubChem
Číslo RTECS OJ6125000
Vlastnosti
Molární hmotnost 25,939 (2) g/mol
Teplota tání 870 °C
Teplota varu 1 681 °C
Hustota 2,597 g/cm³ (20 °C)
Index lomu nD= 1,391 5
Rozpustnost ve vodě 0,12 g/100 g (0 °C)
0,13 g/100 g (25 °C)
0,135 g/100 g (35 °C)
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
kyseliny
alkoholy (ne)
Povrchové napětí 231 mN/m (900 °C)
221 mN/m (1 000 °C)
211 mN/m (1 100 °C)
201 mN/m (1 200 °C)
Struktura
Krystalová struktura krychlová
Hrana krystalové mřížky a=414 pm
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf° −612,1 kJ/mol
Entalpie tání ΔHt 385 J/g
Entalpie varu ΔHv 8 210 J/g
Entalpie rozpouštění ΔHrozp 123,4 J/g (18 °C)
Standardní molární entropie S° 35,9 JK−1mol−1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf° −584,1 kJ/mol
Izobarické měrné teplo cp 1,620 JK−1g−1
Bezpečnost
GHS06 – toxické látky
GHS06
GHS07 – dráždivé látky
GHS07
[1]
Nebezpečí[1]
R-věty R25, R36/37/38
S-věty S20, S26, S36/37, S45
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
2
0
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

VyužitíEditovat

V tavených solíchEditovat

Několik procent fluoridu lithného v elektrolytu při elektrolýze zefektivňuje celý proces.

Použitelná sůl by měla obsahovat směs fluoridu lithného, fluoridu draselného a fluoridu sodného.

OptikaEditovat

Krystaly fluoridu lithného propouštějí krátkovlnné ultrafialové záření více než kterýkoliv jiný materiál. Proto jsou používány v optice.

Detektory radiaceEditovat

Fluorid lithný se používá k zaznamenání vystavení záření gama, beta částicím a neutronům v termoluminentních dozimetrech.

Nukleární reaktoryEditovat

Vysoce obohacený izotop fluoridu lithného (7LiF) se v kombinaci s fluoridem berylnatým BeF2 používá k vytvoření základního rozpouštědla (FLiBe), ve kterém se rozpouští fluoridy uranu a thoria. Fluorid lithný je vysoce chemicky stabilní a FLiBe má nízký bod tání (kolem 360 °C až 459 °C), což je společně s jeho neutronovými vlastnostmi důvod, proč je vhodný pro použití v reaktoru.

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Lithium fluoride na anglické Wikipedii.

  1. a b Lithium fluoride. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [online]. PubChem [cit. 2021-05-23]. Dostupné online. (anglicky) 

LiteraturaEditovat

  • VOHLÍDAL, Jiří; ŠTULÍK, Karel; JULÁK, Alois. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5. 

Externí odkazyEditovat