Fyzikální konstanty

fyzikální veličina, která se považuje za všeobecně platnou a v čase konstantní

Na této stránce je seznam fyzikálních konstant.

TabulkaEditovat

Uvedené konstanty jsou z nejnovější adjustace CODATA z r. 2014.[1]

Čísla v závorce značí směrodatnou odchylku u posledních 2 platných číslic. Např. 5,391 16(13)×10−44 s = (5,391 16 ± 0,000 13)×10−44 s.

Veličina Symbol Hodnota (SI) Hodnota (jiný jednotkový systém)
Atomová hmotnostní konstanta   1,660 539 040(20)×10−27 kg 1 u = 1 Da
Avogadrova konstanta   6,022 140 857(74)×1023 mol−1 -
Bohrův magneton   927,400 9994(57)×10−26 J·T-1 -
Bohrův poloměr atomu   0,529 177 210 67(12)×10−10 m -
Boltzmannova konstanta   1,380 648 52(79)×10−23 J·K-1 8,617 3303(50)×10−5 eV·K-1
Comptonova vlnová délka   2,426 310 2367(11)×10−12 m -
Coulombova konstanta   8,987 742 438…×109 N·m2·C-2 (=kgm3s−4·A−2) (přesně)* -
Elementární náboj   1,602 176 6208(98)×10−19 C -
Faradayova konstanta   96 485,332 89(59) C·mol-1 -
Gravitační konstanta   6,674 08(31)×10−11 m3·kg-1·s-2 -
Hubbleova konstanta (současná hodnota)   - 67,3(1,2) km·s-1·Mpc-1[2]
Impedance vakua   376,730 313 461… m2·kg·s−3·A−2 (= Ω) (přesně)* -
Jaderný magneton   5,050 783 699(31)×10−27 J·T-1 -
Josephsonova konstanta   483 597,8525(30)×109 Hz·V-1 -
Klidová energie elektronu   8,187 105 65(10)×10−14 J 0,510 998 9461(31) MeV
Klidová energie neutronu   1,505 349 739(19)×10−10 J 939,565 4133(58) MeV
Klidová energie protonu   1,503 277 593(18)×10−10 J 938,272 046(21) MeV
Klidová hmotnost elektronu   9,109 383 56(11)×10−31 kg 0,510 998 9461(31) MeVc−2
Klidová hmotnost neutronu   1,674 927 471(21)×10−27 kg 939,565 4133(58) MeVc−2
Klidová hmotnost protonu   1,672 621 898(21)×10−27 kg 938,272 046(21) MeVc−2
Konstanta hustoty záření   7,565 723(17)×10−16 J·m−3·K−4 ×10−15 erg·cm−3·K−4
Konstanta jemné struktury   7,297 352 5664(17)×10−3 -
  137,035 999 139(31) -
Molární plynová konstanta   8,314 4598(48) J·K-1·mol-1 -
Normální tíhové zrychlení (na Zemi)   9,806 65 m·s-2 (přesně)* -
Permeabilita vakua   4π×10−7 N·A-2 = 1,256 637 0 61…×10−6 N·A-2 (přesně)* -
Permitivita vakua   8,854 187 817…×10−12 F·m-1 (přesně)* -
Planckův čas   5,391 16(13)×10−44 s -
Planckova délka   1,616 229(38)×10−35 m -
Planckova energie   1,956 114(45)×109 J 1,220 910(29)×1019 GeV
Planckova hmotnost   2,176 470(51)×10−8 kg -
Planckova hustota   5,15518(12)×1096 kg·m-3 -
Planckova konstanta   6,626 070 040(81)×10−34 J·s -
Planckova plocha   2,612 196(18)×10−70 m2 -
Planckova teplota   1,416 808(33)×1032 K -
Redukovaná Planckova konstanta   1,054 571 800(13)×10−34 J·s -
Rydbergova konstanta   10 973 731,568 508(65) m-1 -
Rychlost světla ve vakuu   299 792 458 m·s-1 (přesně)* -
Stefanova-Boltzmannova konstanta   5,670 367(13)×10−8 W·m-2·K-4 ×10−5 erg·cm−2·K−4·s−1
Von Klitzingova konstanta   25 812,807 4555(59) Ω -

(*) Hodnota dána definicí.

ReferenceEditovat

  1. Adjustace konstant CODATA 2014. Dostupné online. NIST, 2014 (anglicky)
  2. OLIVE, K. A., et al. (Particle Data Group). The Review of Particle Physics. Chinese Physics C [online]. Srpen 2014. Svazek 38, čís. 9:090001. Dostupné online. PDF [1]. ISSN 1674-1137. DOI:10.1088/1674-1137/38/9/090001. (anglicky) 

Související článkyEditovat

LiteraturaEditovat

  • KARSHENBOIM, Savely G.; MOHR, Peter J.; NEWELL, David B. Advances in Determination of Fundamental Constants. Journal of Physical and Chemical Reference Data [online]. 14. červenec 2015. Svazek 44, čís. 3:031101. Přehled dosaženého pokroku v přesnosti určení základních konstant. Dostupné online. PDF [2]. ISSN 1529-7845. DOI:10.1063/1.4926575. (anglicky) 

Externí odkazyEditovat