Fyzikální konstanty

fyzikální veličina, která se považuje za všeobecně platnou a v čase konstantní

Na této stránce je seznam fyzikálních konstant.

Tabulka

editovat

Uvedené konstanty pocházejí z adjustace CODATA z r. 2022,[1] respektující nové definice základních jednotek SI.

Čísla v závorce značí směrodatnou odchylku u posledních 2 platných číslic. Např. 5,391 16(13)×10−44 s = (5,391 16 ± 0,000 13)×10−44 s.

Veličina Symbol Hodnota (SI) Hodnota (jiný jednotkový systém)
Atomová hmotnostní konstanta   1,660 539 068 92(52)×10−27 kg 1 u = 1 Da (přesně)
Avogadrova konstanta   6,022 140 76×1023 mol−1 (přesně) -
Bohrův magneton   927,401 006 57(29)×10−26 J·T−1 5,788 381 7982(18)×10−5 eV·T−1
Bohrův poloměr   0,529 177 210 544(82)×10−10 m -
Boltzmannova konstanta   1,380 649×10−23 J·K−1 (přesně) 8,617 333 262…×10−5 eV·K−1 (přesně)*
Comptonova vlnová délka   2,426 310 235 38(76)×10−12 m -
Coulombova konstanta   8,987 551 786 18(56) ×109 N·m2·C−2 (=kgm3s−4·A−2) -
Elementární náboj   1,602 176 634×10−19 C (přesně) -
Faradayova konstanta   96 485,332 12… C·mol−1 (přesně)* -
Gravitační konstanta   6,674 30(15)×10−11 m3·kg−1·s−2 -
Hubbleova konstanta (současná hodnota)   - 67,4(5) km·s−1·Mpc−1 [2]
Impedance vakua   376,730 313 412(59) m2·kg·s−3·A−2 (= Ω) -
Jaderný magneton   5,050 783 7393(16)×10−27 J·T−1 3,152 451 254 17(98)×10−8 eV·T−1
Josephsonova konstanta   483 597,848 4…×109 Hz·V−1 (přesně)* -
Klidová energie elektronu   8,187 105 7880(26)×10−14 J 0,510 998 950 69(16) MeV
Klidová energie neutronu   1,505 349 765 14(76)×10−10 J 939,565 421 94(48) MeV
Klidová energie protonu   1,503 277 618 02(47)×10−10 J 938,272 089 43(29) MeV
Klidová hmotnost elektronu   9,109 383 7139(28)×10−31 kg 5,485 799 090 441(97)×10−4 u
Klidová hmotnost neutronu   1,674 927 500 56(85)×10−27 kg 1,008 664 916 06(40) u
Klidová hmotnost protonu   1,672 621 925 95(52)×10−27 kg 1,007 276 466 5789(83) u
Konstanta hustoty záření   7,565 733 250…×10−16 J·m−3·K−4 (přesně)* -
Konstanta jemné struktury   7,297 352 5643(11)×10−3 -
  137,035 999 177(21) -
kvantum magnetického toku   2,067 833 848…×10−15 Wb (přesně)* -
kvantum elektrické vodivosti   7,748 091 729…×10−5 S (přesně)* -
Molární hmotnostní konstanta   1,000 000 001 05(31)×10−3 kg·mol−1 -
Molární plynová konstanta   8,314 462 618… J·K−1·mol−1 (přesně)* -
Normální tíhové zrychlení (na Zemi)   9,806 65 m·s−2 (přesně) -
Permeabilita vakua   1,256 637 061 27(20)×10−6 N·A−2 -
  0,999 999 999 87(16) N·A−2 -
Permitivita vakua   8,854 187 8188(14)×10−12 F·m−1 -
Planckův čas   5,391 247(60)×10−44 s -
Planckova délka   1,616 255(18)×10−35 m -
Planckova energie   1,956 081(22)×109 J 1,220 890(14)×1019 GeV
Planckova hmotnost   2,176 434(24)×10−8 kg -
Planckova hustota   5,154 85(23)×1096 kg·m−3 -
Planckova konstanta   6,626 070 15×10−34 J·s (přesně) -
Planckova plocha   2,612 280(57)×10−70 m2 -
Planckova teplota   1,416 784(16)×1032 K -
Redukovaná Planckova konstanta   1,054 571 817…×10−34 J·s (přesně)* -
Rydbergova konstanta   10 973 731,568 157(12) m−1 -
Rychlost světla ve vakuu   299 792 458 m·s−1 (přesně) -
Stefanova–Boltzmannova konstanta   5,670 374 419…×10−8 W·m−2·K−4 (přesně)* -
Von Klitzingova konstanta   25 812,807 45… Ω (přesně)* -

(*) Přesná hodnota je dána definicí a je vyjádřitelná s libovolným počtem platných číslic.

Reference

editovat
  1. Fundamental Physical Constants; 2022 CODATA recommended values. NIST, květen 2024. Dostupné online, PDF (anglicky)
  2. TANABASHI, M, et al. (Particle Data Group). The Review of Particle Physics. Kapitola 1.2. Astrophysical Constants and Parameters. Phys. Rev. D [online]. American Physical Society, 17. srpen 2018, 2019 update 2019-12-06. Svazek 98: 030001. Dostupné online. PDF (2019 update) [1]. ISSN 2470-0029. DOI 10.1103/PhysRevD.98.030001. (anglicky) 

Literatura

editovat
  • KARSHENBOIM, Savely G.; MOHR, Peter J.; NEWELL, David B. Advances in Determination of Fundamental Constants. Journal of Physical and Chemical Reference Data [online]. 14. červenec 2015. Svazek 44, čís. 3:031101. Přehled dosaženého pokroku v přesnosti určení základních konstant. Dostupné online. PDF [2]. ISSN 1529-7845. DOI 10.1063/1.4926575. (anglicky) 

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat