Fyzikální konstanty

fyzikální veličina, která se považuje za všeobecně platnou a v čase konstantní

Na této stránce je seznam fyzikálních konstant.

TabulkaEditovat

Uvedené konstanty pocházejí z adjustace CODATA z r. 2018,[1] respektující nové definice základních jednotek SI.

Čísla v závorce značí směrodatnou odchylku u posledních 2 platných číslic. Např. 5,391 16(13)×10−44 s = (5,391 16 ± 0,000 13)×10−44 s.

Veličina Symbol Hodnota (SI) Hodnota (jiný jednotkový systém)
Atomová hmotnostní konstanta   1,660 539 066 60(50)×10−27 kg 1 u = 1 Da (přesně)
Avogadrova konstanta   6,022 140 76×1023 mol−1 (přesně) -
Bohrův magneton   927,401 007 83(28)×10−26 J·T−1 5,788 381 8060(17)×10−5 eV·T−1
Bohrův poloměr   0,529 177 210 903(80)×10−10 m -
Boltzmannova konstanta   1,380 649×10−23 J·K−1 (přesně) 8,617 333 262…×10−5 eV·K−1 (přesně)*
Comptonova vlnová délka   2,426 310 238 67(73)×10−12 m -
Coulombova konstanta   8,987 551 7923(13) ×109 N·m2·C−2 (=kgm3s−4·A−2) -
Elementární náboj   1,602 176 634×10−19 C (přesně) -
Faradayova konstanta   96 485,332 12… C·mol−1 (přesně)* -
Gravitační konstanta   6,674 30(15)×10−11 m3·kg−1·s−2 -
Hubbleova konstanta (současná hodnota)   - 67,4(5) km·s−1·Mpc−1 [2]
Impedance vakua   376,730 313 668(57) m2·kg·s−3·A−2 (= Ω) -
Jaderný magneton   5,050 783 7461(15)×10−27 J·T−1 3,152 451 258 44(96)×10−8 eV·T−1
Josephsonova konstanta   483 597,848 4…×109 Hz·V−1 (přesně)* -
Klidová energie elektronu   8,187 105 7769(25)×10−14 J 0,510 998 950 00(15) MeV
Klidová energie neutronu   1,505 349 762 87(86)×10−10 J 939,565 420 52(54) MeV
Klidová energie protonu   1,503 277 615 98(46)×10−10 J 938,272 088 16(29) MeV
Klidová hmotnost elektronu   9,109 383 7015(28)×10−31 kg 5,485 799 090 65(16)×10−4 u
Klidová hmotnost neutronu   1,674 927 498 04(95)×10−27 kg 1,008 664 915 95(49) u
Klidová hmotnost protonu   1,672 621 923 69(51)×10−27 kg 1,007 276 466 621(53) u
Konstanta hustoty záření   7,565 733 250…×10−16 J·m−3·K−4 (přesně)* -
Konstanta jemné struktury   7,297 352 5693(11)×10−3 -
  137,035 999 084(21) -
kvantum magnetického toku   2,067 833 848…×10−15 Wb (přesně)* -
kvantum elektrické vodivosti   7,748 091 729…×10−5 S (přesně)* -
Molární hmotnostní konstanta   0,999 999 999 65(30)×10−3 kg·mol−1 -
Molární plynová konstanta   8,314 462 618… J·K−1·mol−1 (přesně)* -
Normální tíhové zrychlení (na Zemi)   9,806 65 m·s−2 (přesně) -
Permeabilita vakua   1,256 637 062 12(19)×10−6 N·A−2 -
  1,000 000 000 55(15) N·A−2 -
Permitivita vakua   8,854 187 8128(13)×10−12 F·m−1 -
Planckův čas   5,391 247(60)×10−44 s -
Planckova délka   1,616 255(18)×10−35 m -
Planckova energie   1,956 081(22)×109 J 1,220 890(14)×1019 GeV
Planckova hmotnost   2,176 434(24)×10−8 kg -
Planckova hustota   5,154 85(23)×1096 kg·m−3 -
Planckova konstanta   6,626 070 15×10−34 J·s (přesně) -
Planckova plocha   2,612 280(57)×10−70 m2 -
Planckova teplota   1,416 784(16)×1032 K -
Redukovaná Planckova konstanta   1,054 571 817…×10−34 J·s (přesně)* -
Rydbergova konstanta   10 973 731,568 160(21) m−1 -
Rychlost světla ve vakuu   299 792 458 m·s−1 (přesně) -
Stefanova–Boltzmannova konstanta   5,670 374 419…×10−8 W·m−2·K−4 (přesně)* -
Von Klitzingova konstanta   25 812,807 45… Ω (přesně)* -

(*) Přesná hodnota je dána definicí a je vyjádřitelná s libovolným počtem platných číslic.

ReferenceEditovat

  1. Adjustace konstant CODATA 2018. NIST, 2019. Dostupné online (anglicky)
  2. TANABASHI, M, et al. (Particle Data Group). The Review of Particle Physics. Kapitola 1.2. Astrophysical Constants and Parameters. Phys. Rev. D [online]. American Physical Society, 17. srpen 2018, 2019 update 2019-12-06. Svazek 98: 030001. Dostupné online. PDF (2019 update) [1]. ISSN 2470-0029. DOI 10.1103/PhysRevD.98.030001. (anglicky) 

LiteraturaEditovat

  • KARSHENBOIM, Savely G.; MOHR, Peter J.; NEWELL, David B. Advances in Determination of Fundamental Constants. Journal of Physical and Chemical Reference Data [online]. 14. červenec 2015. Svazek 44, čís. 3:031101. Přehled dosaženého pokroku v přesnosti určení základních konstant. Dostupné online. PDF [2]. ISSN 1529-7845. DOI 10.1063/1.4926575. (anglicky) 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat