Elektrická vodivost

fyzikální veličina

Elektrická vodivost resp. Konduktance je reálnou částí komplexní admitance elektrického obvodu, umožňující průchod elektrického proudu. Hodnota elektrické vodivosti závisí na materiálu, průřezu, délce i teplotě vodiče. Vodivost vodičů se vzrůstající teplotou klesá (kladný teplotní součinitel elektrického odporu). Převrácená hodnota elektrické vodivosti je fyzikální veličina, která se nazývá elektrický odpor.

Značka:

Jednotka SI: siemens, značka

Admitance editovat

Konduktance   a susceptance   elektrického obvodu tvoří komplexní admitanci  :

 ,

kde

  •   je admitance; měří se v Siemensech.
  •   je konduktance; měří se v Siemensech.
  •   je susceptance; měří se v Siemensech.
  •   je imaginární jednotka

Výpočet editovat

Elektrickou vodivost lze určit jednak pomocí Ohmova zákona:

 ,

kde   je napětí na koncích vodiče v jednotkách [V] a   je proud procházející vodičem v jednotkách [A],

jednak pomocí materiálových vlastností vodiče:

 ,

kde   je měrná elektrická vodivost materiálu vodiče,   je délka vodiče v jednotkách   a   je průřez vodiče v jednotkách  ,

Související články editovat

Externí odkazy editovat