Elektrická vodivost

fyzikální veličina

Elektrická vodivost (též konduktance – reálná vodivost el. obvodu) je fyzikální veličina, která popisuje schopnost dobře vést elektrický proud. Elektrická vodivost udává velikost elektrického proudu procházejícího vodičem při jednotkovém napětí na jeho koncích.

Čím větší je vodivost, tím silnější elektrický proud prochází vodičem při stejném napětí. Dobrý vodič má vysokou hodnotu vodivosti, špatný vodič má nízkou hodnotu vodivosti.

ZnačeníEditovat

VýpočetEditovat

Elektrická vodivost je určena vztahem

 ,

kde   je elektrický proud protékající vodičem a   je elektrické napětí na koncích vodiče.

Elektrickou vodivost   lze vypočítat z vlastností vodiče podle vztahu:

 ,

kde   je konduktivita látky,   je obsah průřezu vodiče a   je délka vodiče.

VlastnostiEditovat

Elektrická vodivost je převrácená hodnota elektrického odporu  , tzn.

 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat