Admitance

Admitance je v elektrotechnice převrácenou hodnotou impedance součástek. Popisuje zdánlivou vodivost součástek a fázový posuv napětí proti proudu při průchodu harmonického střídavého elektrického proudu dané frekvence.

Značka:

Jednotka SI: Siemens, zkratka S

Další jednotky: stejné jako pro vodivost

Výpočet: , kde Z je impedance součástek

Admitance základních pasivních prvkůEditovat

Rezistor (odpor):  

Kapacitor (kondenzátor):  

Induktor (cívka):  

Další významyEditovat

Obecně výjadřuje pojem admitance přenosovou vlastnost – např. v mechanických systémech je admitance míra úměry mezi vynaloženou silou a odpovědí systému. Jiný příklad je admitance mezi gravitačním polem a topografií v gravimetrii. Z pozorované admitance lze v geofyzice a planetologii usuzovat na vnitřní stavbu planetární kůry nebo struktury pláště.

Výpočet:  , kde   reprezentuje gravitační potenciál,   topografii a   měřítko signálu.

Související článkyEditovat

LiteraturaEditovat

  • SEDLÁK, Bedřich; ŠTOLL, Ivan. Elektřina a magnetismus. [s.l.]: [s.n.] 650 s. ISBN 80-200-1004-1.