Teplotní součinitel elektrického odporu

Teplotní součinitel odporu (též teplotní součinitel rezistivity) je fyzikální veličina, vyjadřující závislost odporu (rezistivity) vodiče (polovodiče) na teplotě.

Odpor elektrických vodičů s rostoucí teplotou stoupá, teplotní součinitel odporu má kladnou hodnotu. Odpor polovodičů s rostoucí teplotou klesá, teplotní součinitel odporu má zápornou hodnotu.

Symbol veličiny: α (příp. αR)

Jednotka: kelvin na −1., značka jednotky: K−1

Převod °C na K

, kde T je teplota v kelvinech, t je teplota ve stupních Celsia

Výpočet: , kde R0 je počáteční odpor, ΔR je rozdíl odporů při rozdílu teplot Δt

Hodnoty pro některé vodiče:

látka α [10−3 K−1]
konstantan 0,05
rtuť 1
stříbro 4,1
měď 4,0
hliník 4,0
wolfram 4,5
železo 6,5
křemík −70


Použití: výpočet odporu R vodiče, je-li znám počáteční odpor R0 a rozdíl teplot Δt