Elektrický obvod

Elektrický obvod je vodivé spojení elektrických prvků, např. odporů, kondenzátorů, cívek, tranzistorů, diod a spínačů. Tyto prvky vytváří vodivou cestu a splňují funkce, které jsou od obvodu požadovány, např. zesilování signálu, vytváření oscilací apod. Může být nepatrný jako integrovaný obvod, nebo může zahrnovat celou elektrickou síť. Obvod se může skládat z jednotlivých prvků nebo celých integrovaných obvodů.

Příklad schématu elektrického obvodu
Elektrický obvod

Pokud je vodivá dráha tvořená elektrickým obvodem uzavřená, pak se hovoří o uzavřeném elektrickém obvodu. Je-li vodivá dráha obvodu přerušena, např. otevřeným spínačem, pak se mluví o otevřeném elektrickém obvodu.

Základní části elektrického obvoduEditovat

Běžný elektrický obvod lze obvykle rozdělit na následující části:

Jednotlivé součásti ze kterých se skládá elektrický obvod bývají propojeny pomocí vodičů. Typickým příkladem jednoduchého elektrického obvodu může být baterie (elektrický zdroj), 2 dráty (vodiče), tlačítko (vypínač) a žárovka (spotřebič). Ve většině případů je situace mnohem komplikovanější, protože běžný spotřebič se může skládat z desítek, stovek nebo tisíců součástek, z nichž mnohé mohou uvnitř realizovat komplikovaná zapojení skládající se ze stovek, tisíců nebo i milionů prvků. Elektrický obvod rovněž často obsahuje více zdrojů (např. bateriové spotřebiče připojitelné na síť) a více vypínačů pro odpojování a přepojování různých funkčních celků.

 
Obvod

Základní zákonyEditovat

 • Kirchhoffovy zákony:
  • 1. Součet všech proudů vstupujících do uzlu nebo součástky je roven součtu všech proudů vystupujících z uzlu nebo součástky (tj. proud se nikde nehromadí). Orientovaný součet proudů kolem uzlu je nulový.
  • 2. Orientovaný součet všech napětí ve smyčce je nulový.
 • Ohmův zákon: Napětí na odporu je součinem jeho hodnoty a proudu, který skrze něj protéká.
 • Theveninova věta: Jakékoli propojení napěťových zdrojů a rezistorů s dvěma vývody je elektricky ekvivalentní ideálnímu napěťovému zdroji zapojenému sériově s jediným rezistorem.

Prvky elektrických obvodůEditovat

Pro zakreslení elektrického obvodu slouží schémata, ve kterých má každá část, tzn. každý elektrotechnický prvek, svou značku:

Dělení elektrických obvodůEditovat

Z hlediska rychlosti změn signálu – frekvence f [Hz]
 • odporové
 • obecné
 • s rozprostřenými parametry.
Z hlediska signálu
 • lineární
 • nelineární.

Další dělení z hlediska procházejícího prouduEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat