Voltmetr

přístroj pro měření elektrického napětí

Voltmetr je elektrický přístroj, který měří velikosti elektrického napětí, které je na ukazateli přístroje vyjádřeno ve voltech či odvozených jednotkách.

Schematická značka voltmetru

Měření napětíEditovat

 
Voltmetr připojený paralelně k zátěži

Voltmetr se zapojuje vždy paralelně k měřené části obvodu - napětí je vždy mezi dvěma místy. Aby voltmetr nezatěžoval měřený obvod, musí jím procházet co nejmenší proud. Ideální voltmetr je tedy takový, který má vnitřní odpor nekonečný  . Jelikož je konečný, protéká voltmetrem proud který způsobuje zvětšení úbytku napětí na vnitřním odporu napěťového zdroje a vzniká tak chyba měření. Reálně mají voltmetry vnitřní odpor řádově v desítkách až stovkách kiloohmů.[1]

Změna rozsahu voltmetruEditovat

Potřebujeme-li změřit větší napětí, než pro které je voltmetr určen, můžeme k němu do série zapojit tzv. předřadný odpor neboli předřadník   takové velikosti, aby se měřené napětí   rozdělilo ve vhodném poměru na napětí na předřadném odporu   a napětí na voltmetru  . Přitom platí, že  . Velikost předřadného odporu je tak dála vzorcem:

 ,[2]

kde   vyjadřuje kolikrát byl rozsah zvýšen (jde o poměr měřeného napětí a napětí na voltmetru;  )

Také je možné použít vhodný odporový dělič. Změna rozsahu u voltmetrů při měření střídavého napětí je také možná měřícím transformátorem napětí, u elektrostatických je výhodné i použití kapacitního děliče. U univerzálních přístrojů pro měření proudu, napětí a případně i jiných veličin se bočníky a předřadné odpory pro jednotlivé měřicí rozsahy připojují k měřidlu přepínačem.

Rozdělení dle principuEditovat

 
Diagram analogového galvanometru
Podrobnější informace naleznete v článku Elektromechanický měřicí přístroj.

Podle principu můžeme voltmetry dělit na:

Voltmetr bývá často součástí komplexnějšího multimetru.

GalerieEditovat

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. Fyzikální praktikum 1 - Úloha č. 9: Měření elektrického napětí a proudu [online]. Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity [cit. 2022-11-19]. Dostupné online. 
  2. ŠIROKÝ, Petr. Měření elektrických veličin, Změna rozsahu - předřadník [online]. Benešov: Integrovaná střední škola technická, 2013-04-01 [cit. 2022-11-19]. Dostupné online. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat