Voltmetr

přístroj pro měření elektrického napětí

Voltmetr je elektrický přístroj, který měří velikosti elektrického napětí nebo úbytku napětí.

Diagram analogového galvanometru

Podle principu můžeme voltmetry dělit na:

Voltmetr bývá často součástí komplexnějšího multimetru.

Voltmetr je přístroj pro měření elektrického napětí, zapojuje se paralelně k měřené části obvodu. Aby voltmetr nezatěžoval měřený obvod, musí jím procházet co nejmenší proud. Vnitřní odpor voltmetru musí být co největší.

Změna rozsahu voltmetruEditovat

Potřebujeme-li změřit větší napětí, než pro které je voltmetr určen, můžeme k němu do série zapojit tzv. předřadný odpor RP takové velikosti, aby se měřené napětí U rozdělilo ve vhodném poměru na napětí na předřadném odporu UP a napětí na voltmetru UV. Přitom platí, že U = UP + UV. Také je možné použít vhodný odporový dělič.

 

Změna rozsahu u voltmetrů při měření střídavého napětí je také možná tzv. měřícím transformátorem napětí, u elektrostatických je výhodné i použití kapacitního děliče.

U univerzálních přístrojů pro měření proudu, napětí a případně i jiných veličin se bočníky a předřadné odpory pro jednotlivé měřicí rozsahy připojují k měřidlu přepínačem.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat