Přístrojový transformátor

měřící převodník pro střídavé veličiny nebo galvanické oddělení

Přístrojový transformátor, též měřící transformátor, je malý elektrický stroj, který je používán jako měřicí převodník pro střídavé veličiny a zároveň jako galvanické oddělení. Princip činnosti je stejný jako u výkonových transformátorů, ale je požadován přesný převod a malá chyba úhlu.[1][2] Dělí se na měřicí transformátory napětí (MTN) a měřicí transformátory proudu (MTP), případně existují i kombinované.[3]

Měřící transformátor proudu editovat

 
Přístrojový transformátor měřící odběr v trojfázové soustavě

U těchto transformátorů je primární vinutí (s menším počtem závitů, zpravidla s jedním) zapojeno do série s měřeným obvodem a sekundární vinutí (s vyšším počtem závitů) je připojeno k ampérmetru s co nejnižším vnitřním odporem Ri, aby MTP pracoval ve stavu nakrátko.[1][2]

 • výstupní napětí je měkké, transformátor nesmí pracovat bez zátěže
 • při chodu naprázdno hrozí, že se vytvoří velký magnetizační tok
  • ⇒v sekundárním vinutí se indukuje vysoké napětí ⇒ možné proražení izolace
 • normalizovaný výstupní proud je 1A a 5A (výjimečně 10) sdružené hodnoty soustavy určené k napájení ampérmetrů a proudových cívek wattmetrů
 • z bezpečnostních důvodu (naidukování nebezpečného napětí na krytech nebo poruchy izolace) musí být jedna výstupní svorka uzemněna
 • nadproudové číslo – udává násobek jmenovitého proudu, kdy v důsledku přesycení jádra magnetického obvodu dosáhne chyba měření proudu 10 %

Měřící transformátor napětí editovat

 
Oddělovací přístrojový transformátor (120V/120V)

U těchto transformátorů je primární vinutí (s vyšším počtem závitů) paralelně připojeno k měřenému obvodu s napětím (např. vysokým) a sekundární vinutí (s menším počtem závitů) k voltmetru s co nejvyšším vnitřním odporem Ri, aby MTN pracoval jako při stavu naprázdno.[1][2]

 • výstupní napětí je tvrdé, přechodně může pracovat bez zatížení, ale výstupní svorky nesmí být zkratovány
  • ⇒ sekundární obvod se musí jistit !
 • normalizované výstupní napětí je 100 V (výjimečně 110 a 120) sdružené hodnoty soustavy určené k napájení voltmetrů a napěťových cívek wattmetrů
 • z bezpečnostních důvodu (naidukování nebezpečného napětí na krytech nebo poruchy izolace) musí být jedna výstupní svorka uzemněna

Odkazy editovat

Reference editovat

 1. a b c T-8-Měřící transformátory [online]. SPŠ, SOŠ a SOU Hradební, Hradec Králové [cit. 2022-07-15]. Dostupné online. 
 2. a b c TRANSFORMÁTORY (sylabus) [online]. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO [cit. 2022-07-15]. Dostupné online. 
 3. OBECNÉ VLASTNOSTI PŘÍSTROJOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ [online]. Elpro - Energo [cit. 2022-07-15]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2022-09-29. 

Související články editovat