Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO

Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI) je jedna z sedmi fakult Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB–TUO). Fakulta poskytuje studijní programy v bakalářském, (navazujícím) magisterskémdoktorském stupni studia. Studenti jsou vyučováni ve všech úrovních studia formou prezenčního i kombinovaného studia. Charakteristický pro fakultu je velký počet zájemců o studium. Absolventi nacházejí uplatnění v rámci celé ČR i v zahraničí. V současné době studuje na fakultě více než 3 100 studentů.[2]

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Vedení fakulty
Děkanprof. Ing. Jan Platoš, Ph.D.
Proděkandoc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D.
Proděkanprof. Ing. Radek Martinek, Ph.D.
Proděkandoc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D.
Proděkandoc. Ing. Pavel Krömer, Ph.D.
ProděkanIng. Martina Litschmannová, Ph.D.
Předseda ASdoc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D.
TajemniceMgr. Kateřina Kašparová
Základní informace
Barva
     
Datum založení1. 1. 1991
Statusveřejná[1]
Kontaktní údaje
AdresaFakulta elektrotechniky a informatiky
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
Telefon+420 597 326 001
DIČCZ61989100
E-mailsekretariat.fei@vsb.cz
Souřadnice
Oficiální web
https://www.fei.vsb.cz/

Historie fakulty sahá do roku 1970, kdy vznikl první samostatný studijní obor silnoproudá elektrotechnika. V současnosti je Fakulta elektrotechniky a informatiky progresivní součástí struktury VŠB-TU Ostrava. Vizí fakulty je zajišťovat technické vzdělání absolventů na srovnatelné úrovni, jako je běžná v Evropské unii.[3]

Členění

editovat

Součástí fakulty jsou tyto katedry:

 • Katedra elektroenergetiky (410)
 • Katedra elektrotechniky (420)
 • Katedra elektroniky (430)
 • Katedra telekomunikační techniky (440)
 • Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství (450)
 • Katedra informatiky (460)
 • Katedra aplikované matematiky (470)
 • Katedra fyziky (480)

Studijní programy a obory

editovat

Bakalářské studijní programy

editovat
 • Aplikovaná elektronika
 • Aplikovaná fyzika
 • Automobilové elektronické systémy
 • Biomedicínská technika
 • Biomedicínské asistivní technologie
 • Elektroenergetika
 • Informatika
 • Komunikační a informační technologie
 • Počítačové systémy pro průmysl 21. století
 • Projektování elektrických systémů a technologií
 • Řídicí a informační systémy
 • Výpočetní a aplikovaná matematika
editovat
 • Aplikovaná elektronika
 • Aplikovaná fyzika
 • Automobilové elektronické systémy
 • Biomedicínské inženýrství
 • Elektroenergetika
 • Informatika
 • Informační a komunikační bezpečnost
 • Informatika
 • Komunikační a informační technologie
 • Průmysl 4.0
 • Řídicí a informační systémy
 • Výpočetní a aplikovaná matematika

Doktorské studijní programy

editovat
 • Aplikovaná fyzika
 • Bioinformatika a výpočetní biologie
 • Elektroenergetika
 • Elektrotechnika
 • Informatika
 • Komunikační technologie
 • Kybernetika
 • Výpočetní a aplikovaná matematika
 • Výpočetní vědy

Seznam děkanů

editovat
 • prof. Ing. Pavel Santarius, CSc.: 1991 – 1997
 • doc. Ing. Karel Chmelík: 1997 – 2003
 • prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.: 2003 – 2010
 • prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.: únor 2010 – srpen 2017
 • prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc.: září 2017 - srpen 2021
 • prof. Ing. Jan Platoš, Ph.D. od září 2021

Vedení fakulty

editovat
 • prof. Ing. Jan Platoš, Ph.D. – děkan
 • doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D. – proděkan pro studium, statutární zástupce děkana
 • prof. Ing Radek Martinek, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum
 • doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D. – proděkan pro spolupráci s průmyslem
 • doc. Ing. Pavel Krömer, Ph.D. – proděkan pro mezinárodní spolupráci
 • Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. - proděkanka pro rozvoj
 • doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D. – předseda akademického senátu
 • Mgr. Kateřina Kašparová – tajemnice

Reference

editovat
 1. Příloha č. 1 k zákonu č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. - Veřejné vysoké školy v České republice. Zákon o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky via ZakonyProLidi.cz [online]. Dostupné online. 
 2. Počet studentů VŠB-TUO v akademickém roce 2008/2009. www.vsb.cz [online]. [cit. 07-02-2007]. Dostupné v archivu pořízeném dne 07-02-2007. 
 3. Historie Fakulty elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava. www.fei.vsb.cz [online]. [cit. 2010-01-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-02-02. 

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat