Měřicí převodník

Měřicí převodník je část měřicího přístroje, která může zastávat několik funkcí: chránit měřidlo, zesilovat měřený signál, převádět střídavý signál na stejnosměrný, indikovat hodnotu signálu.

Rozdělení převodníků dle řádu editovat

Pro popis chování měřicího převodníku s jedním analogovým vstupem a jedním analogovým výstupem se za jistých přijatelných podmínek obvykle užívá diferenciální rovnice. Dle řádu této diferenciální rovnice se označuje řád převodníku.

0. řád editovat

Chování ideálního převodníku 0. řádu popisuje lineární rovnice:

 ,

kde y(t) je výstupní signál, x(t) vstupní signál a A koeficient převodu, zesílení apod. V případě ideálního převodníku je A konstantní hodnota.

V reálném světě ale neexistuje zařízení o vlastnostech převodníku 0. řádu. Koeficient A není konstantní vlivem proměnlivých podmínek, ve kterém zařízení pracuje (teplota, tlak, čas, apod.). Vlivem otohoto rušení pak dochází ke změně strmosti zesílení se změnou teploty nebo k posunu nuly - tzv. ofsetu, kdy při nulové úrovni vstupního signálu není výstupní signál nulový. Z těchto nelinearit a nepřesností se pak odvozují chyby měření.

Převodník 0. řádu ve skutečnosti neexistuje, ale jeho model se používá při softwarových simulacích.

1. řád editovat

Měřicí převodník prvního řádu je zařízení reálně možné, u kterého počítáme s dynamickými chybami. Vztah mezi vstupní a výstupní veličinou lze vyjádřit pomocí diferenciální rovnice 1.ho řádu:

 

Související články editovat

Externí odkazy editovat