Stejnosměrný proud

Stejnosměrný elektrický proud, zkráceně označovaný ss nebo DC (anglicky direct current), je elektrický proud, který protéká obvodem stále stejným směrem, na rozdíl od proudu střídavého.

Grafické znázornění stejnosměrného proudu – napětí v závislosti na čase je konstantní
Unicode znak U+2393 (​⎓​), který je používán na elektronických zařízeních vyžadujících nebo poskytujících stejnosměrný proud.

Zdroje stejnosměrného prouduEditovat

Nejrozšířenější zdroje stejnosměrného proudu:

Použití stejnosměrného prouduEditovat

Stejnosměrný proud byl historicky prvním využívaným druhem proudu. O jeho rozšíření se zasloužil svými vynálezy především Thomas Alva Edison, který stále lpěl na jeho využívání, i když se koncem 19. století se ukázalo, že pro přenos elektřiny na delší vzdálenosti se hodí více proud střídavý, podporovaný naopak Nikolou Teslou.[1]

Stejnosměrný proud je nutné použít v obvodech, které využívají jeho vlastností – například proto, že obsahují součástky citlivé na směr proudu. To je například elektrolytický kondenzátor nebo tranzistor. Také se využívá pro elektrolýzu nebo galvanické pokovování. Pro přenos elektrické energie na větší vzdálenosti je ale většinou ekonomicky výhodnější střídavý proud.

Označení stejnosměrného proudu: Ve schématech elektrických obvodů se stejnosměrný proud označuje =, případně . Anglická zkratka stejnosměrného proudu je DC (direct current).

Směr elektrického prouduEditovat

 
Značka stejnosměrného proudu

Směr elektrického proudu je domluven od kladného k zápornému pólu (tzv. konvenční směr) zdroje, bez ohledu na skutečný směr pohybu částic nesoucích elektrický náboj. Ve složených elektrických obvodech se směr proudu v jednotlivých větvích určí pomocí Kirchhoffových zákonů.

Vztah proudu, výkonu a napětíEditovat

 

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. BAJEROVÁ, Jarmila. Thomas Alva Edison: Životopis úspěšného obchodníka a vynálezce je plný podrazů a podvodů. Elektrina.cz [online]. 2018-01-26 [cit. 2019-08-27]. Dostupné online. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat