Elektrotechnická součástka

součástka pro sestavování elektrických obvodů

Elektrotechnická součástka je součástka, která se používá v elektrických obvodech. Elektrické součástky jsou též součásti elektrických spotřebičů.

Každá součástka má v obvodu nějakou funkci. Některé součástky jsou pasivní – pouze odebírají elektrickou energii a mění ji na jiný druh energie, např. rezistor, jiné součástky jsou aktivní – zdroje – do obvodu dodávají elektrickou energii.

Do elektrotechnických schémat se součástky zakreslují pomocí značek, které předepisují normy ČSN-EN 60617-260617-8.

Přehled elektrotechnických součástek editovat

součástka značka funkce v obvodu
ampérmetr
 
měření elektrického proudu
anténa
 
příjem elektromagnetického vlnění
monočlánek
 
zdroj elektromotorického napětí
cívka
 
indukce (vytvoření magnetického pole)
cívka s jádrem
 
elektromagnet, tlumivka
dioda (polovodičová)
 
usměrnění střídavého proudu, nelineární prvek obvodu, detektor AM modulace
elektromotor
 
přeměna elektrické energie na mechanickou energii
fotodioda
 
ovlivnění elektrického proudu světlem
fototranzistor
 
ovlivnění elektrického proudu světlem
galvanometr
 
indikace elektrického proudu
generátor
 
mechanický zdroj elektrické energie
kondenzátor
 
uchování elektrického náboje, filtrace, oddělení střídavé složky
mikrofon
 
přeměna zvuku na elektrický signál
obrazovka
 
zobrazení elektrického signálu na stínítku obrazovky
potenciometr
 
změna elektrického napětí změnou odporu
regulovatelný kondenzátor
 
v LC obvodu změna rezonanční frekvence elektromagnetického kmitání změnou elektrické kapacity
relé
 
sepnutí/rozpojení elektrického obvodu řídícím elektrickým obvodem
reostat
 
změna elektrického proudu změnou elektrického odporu
reproduktor
 
přeměna elektrického signálu na zvuk
rezistor
 
odpor elektrického proudu
spínač
 
sepnutí/rozpojení el. obvodu
svorka
 
připojení elektrického zdroje
tavná pojistka
 
ochrana proti zkratu (nadproudu)
termočlánek
 
tepelný zdroj elektrické energie
transformátor
 
transformace střídavého elektrického napětí a proudu
tranzistor NPN
 
zesílení změn elektrického signálu
tranzistor PNP
 
zesílení změn elektrického signálu
uzel
 
vodivé spojení nejméně tří vodičů
vodič
 
vodivé propojení několika součástek
voltmetr
 
měření elektrického napětí
zdířka (zásuvka)
 
místo připojení vnějšího elektrického zdroje
zesilovač
 
zesílení elektrického signálu
zvonek
 
přeměna elektrické energie na mechanické kmitání
žárovka (světelný zdroj)
 
přeměna elektrické energie na světlo (a teplo)

Odkazy editovat

Související články editovat