Elektronická součástka

Elektronická součástka (anglicky electronic component) je libovolný samostatný stavební prvek používaný pro vytváření elektronických obvodů a zařízení. Elektronické součástky jsou většinou průmyslové výrobky dostupné v samostatném provedení. Elektronické součástky určitým způsobem ovlivňují elektrony nebo s nimi spojená pole, ale nelze je zaměňovat s elektrickými prvky, což jsou konceptuální abstrakce reprezentující idealizované elektronické součástky.

Různé elektronické součástky. Pravítko nahoře slouží pro porovnání velikosti.

Elektronické součástky mají dva nebo více vývodů, s výjimkou antén, které mohou mít pouze jeden vývod. Propojováním těchto vývodů lze vytvářet elektronické obvody s určitou funkcí (například zesilovač, rozhlasový přijímač nebo oscilátor). Základní elektronické součástky mohou být dostupné jako diskrétní nebo jako pole či sítě součástek nebo mohou být součástí hotových obvodů jako jsou polovodičové integrované obvody, hybridní integrované obvody nebo jako prvky obvodů vytvořených technologií tlustých vrstev (TLV). Následující seznam elektronických součástek se zaměřuje na jejich diskrétní verze, a obvody složené z více součástek jako součástky.

Dělení elektronických součástek

editovat

Elektronické součástky je možné dělit podle různých kritérií. Přestože skutečné součástky mají na rozdíl od ideálních elektronických prvků, u kterých se obvykle uvažuje jenom jedna vlastnost nebo parametr, mnoho parametrů, jedním z kritérií je dělení součástek podle složitosti:

 • diskrétní – mají jednu hlavní (obvykle žádoucí) vlastnost a nebývá zvykem je rozkládat na jednodušší části
 • složené – jsou složeny s více komponent a jejich chování je natolik složité, že je nelze považovat za jednoduché součástky

Z hlediska vlivu na signál:

 • pasivní – nevnášejí do obvodu energii
 • aktivní – součástky schopné zvyšovat energii signálu díky přívodu energie z vnějšího zdroje
 • konstrukční – (svorka)
 • elektromechanické – přeměňují elektrickou energii na mechanickou nebo naopak

Z hlediska spotřeby energie:

 • zdroje
 • spotřebiče

Aktivní součástky (a diody) lze dělit podle média použitého pro přenos proudu:

 • vakuové součástky
 • součástky v pevné fázi

Podle provedení vývodů lze součástky dělit na

 • součástky s tradičními vývody – mají drátové vývody, které lze pájet do děr v plošném spoji
 • součástky pro povrchovou montáž (SMD) – subminiaturní součástky, jejichž vývody jsou tvoření ploškami, které dovolují automatické osazování plošných spojů a pájení vlnou

Následující třídění seskupuje diskrétní součástky primárně podle jejich fyzikálních vlastností (rezistor, kondenzátor, …), sekundárně podle jejich konstrukce.

Reference

editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Electronic component na anglické Wikipedii.

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat