Součástka, taktéž součást, je předmět vyrobený podle požadavků na účel a funkci mechanismu, přístroje, stroje nebo zařízení.

Součástka slouží ke konstrukci složitějších zařízení, přístrojů, strojů. Součástka sama může být konstrukčním celkem jiných součástek (ložisko).

Normování editovat

Součástky, jejichž účel, funkce, vlastnosti, tvar a jiné jsou shodné pro více aplikací, jsou obvykle normalizovány s odstupňovanými charakteristickými vlastnostmi (rozměr, tvrdost, barevné spektrum, vodivost aj.); vyrábějí se hromadně a při konstruování a výrobě jsou definovány normou.

Typy editovat

Z praktického hlediska je možno se se součástkami setkat v oblasti:

Literatura editovat

Externí odkazy editovat