Otevřít hlavní menu
Generátor poháněný parní turbínou

Elektrický generátor je elektrický stroj, sloužící k přeměně jiných druhů energie na energii elektrickou.

Nejčastěji se jedná o rotační respektive točivé stroje, které využívají točivého magnetického pole a cívek, ve kterých se indukuje elektrické napětí. Tyto stroje se používají jako generátory nejvíce, jelikož mohou být dimenzované na velmi velké výkony a navíc jejich účinnost je dobrá. Skládají se z rotoru a statoru, kdy obyčejně rotor vytváří točivé magnetické pole a ve statoru jsou umístěny cívky, ve kterých se indukuje elektrické napětí.

Obsah

Druhy rotačních elektrických generátorůEditovat

 
Rotor z generátoru v přehradě

Jako generátor střídavého proudu může být použit i jakýkoliv asynchronní stroj, který má výhodu jednoduchosti (nemá napájený rotor pomocí kolektoru jako synchronní generátor) a nižší ceny, ale má oproti němu o něco menší účinnost a není schopný dodávat jalový výkon, naopak ho odebírá ze sítě. Pokud tedy pracuje asynchronní stroj samostatně, je nutné k jeho svorkám připojit kondenzátory. Používá se zejména v malých vodních a větrných elektrárnách.

Jiné druhy generátorůEditovat

  • radioizotopový termoelektrický generátor - využívá termoelektrický jev, teplo je získáváno radioaktivním rozpadem. Tento generátor je užíván u některých kosmických sond.
  • parní generátor - na železnici u motorových lokomotiv k výrobě páry pro vytápění vlakových souprav, teplo je získáváno spalováním nafty.
  • magnetodynamický generátor - napětí vzniká pohybem ionizovaného plynu v magnetickém poli
  • generátor funkcí - je to zdroj signálů (obdélník, trojúhelník, pila, sinus, šumu, atd...) s možností regulace amplitudy, frekvence, ofsetu a dokonce i modifikací jednotlivých tvarů
  • rezonanční generátor - účinnost 100 % - využívá rezonanci na přeměnu mechanické energie na elektrickou a, při motoru, i opačně. Při vícefázovém generátoru má každá fáze vlastní jádro s cívkou a ta je kondenzátorem naladěná na rezonanční frekvenci při určitých otáčkách. Jestliže má každá fáze vlastní jádro, nevznikají tam žádné jalové proudy.[zdroj?]

OdkazyEditovat

LiteraturaEditovat

  • TŮMA, Adolf. Generátory a jejich obsluha. 1. vyd. Praha: Motor revue, 1944. 292 s. 

Externí odkazyEditovat