Buzení (elektrotechnika)

vytváření magnetického pole pomocí elektrického proudu

Buzení je v elektrotechnice způsob vytváření magnetického pole v elektrickém stroji pomocí elektrického proudu procházejícího vinutím cívky. Změnou buzení (tj. změnou proudu procházejícího cívkou) lze měnit velikost magnetického pole a tím regulovat otáčky nebo výkon stroje. Pokud je magnetické pole v motoru vytvářeno permanentní magnety, není taková regulace možná. Existuje i hybridní buzení, které využívá cívek i permanentních magnetů. Proměnlivé buzení rotujících částí stroje (rotor, kotva) je možné realizovat pomocí indukce nebo pomocí uhlíků (sběrné kroužky, komutátor).[1]

Typy buzení editovat

Reference editovat

  1. TKOTZ, Klaus. Příručka pro elektrotechnika. 2. vyd. Praha: Europa-Sobotáles cz, 2006. 624 s. ISBN 80-86706-13-3. Kapitola Motory a generátory, s. 452,460. 

Související články editovat