Kotva (elektrotechnika)

část elektrického stroje konající práci
Další významy jsou uvedeny na stránce Kotva (rozcestník).

Kotva je v elektrotechnice označení pro součásti magnetického obvodu elektrických strojů a přístrojů.

Demontovaná kotva (rotor) asynchronního motoru

Kotva strojů editovat

V oblasti elektrických strojů je kotva (někdy též indukt) součást komutátorového točivého elektrického stroje, ve které se indukuje elektrické napětí – ta část vykonává práci, nemusí jít nutně o práci mechanickou. Běžně se kotvou označují i části elektrických strojů bez komutátoru.

U synchronních motorů je to stator a u asynchronních a stejnosměrných motorů je to rotor (u asynchronních strojů se však napětí indukuje ve statoru i rotoru).

U elektrických strojů jsou tyto části téměř vždy skládány z elektrotechnických plechů (tzv. statorové a rotorové plechy s příměsí křemíku, viz Feromagnetismus), aby se zamezilo ztrátám vířivými proudy, snížily se magnetické ztráty a zvýšila účinnost.

Kotva přístrojů editovat

 
Animace pohybu kotvy relé

V oblasti elektrických přístrojů se jako kotva označuje i jedna z částí elektromagnetických relé a stykačů, jde o část z masivní magneticky měkké oceli, kterou jsou spínány/rozpínány kontakty.

Odkazy editovat

Literatura editovat

  • TKOTZ, Klaus. Příručka pro elektrotechnika. 2. vyd. Praha: Europa-Sobotáles cz, 2006. 624 s. ISBN 80-86706-13-3. Kapitola Motory a generátory, s. 425–472. 

Související články editovat

Externí odkazy editovat