Otevřít hlavní menu

Kotva komutátorového točivého elektrického stroje je ta část, ve které se indukuje elektrické napětí – ta část vykonává práci, nemusí jít nutně o práci mechanickou. Běžně se kotvou označují i části elektrických strojů bez komutátoru. U synchronních strojů je to stator a u asynchronních a stejnosměrných strojů je to rotor (u asynchronních strojů se však napětí indukuje ve statoru i rotoru). Někdy se kotva také označuje jako indukt. U elektrických strojů jsou tyto části téměř vždy skládány ze elektrotechnických plechů, aby se zamezilo vzniku vířivým ztrátám vířivými proudy. Jako kotva se rovněž označuje i jedna z částí elektromagnetických relé a stykačů, jde o část z masivní magneticky měkké oceli, kterou jsou spínány/rozpínány kontakty. Obecně lze označit jako kotvu pohyblivou část magnetického obvodu – toto označení vyhovuje jak pro elektrické přístroje (relé, stykač, elektromagnet), tak i pro motory (jejich rotor – viz asynchronní motory s kotvou nakrátko, kotvou vinutou, komutátorové motory, synchronní a stejnosměrné stroje).

Související článkyEditovat