Pohon

způsob vytvoření síly vedoucí k pohybu

Pohon je obecný technický pojem, který popisuje způsob tvorby a předávání mechanického výkonu, zejména uvádění do pohybu, který definuje:

 • jakým způsobem je dodávána energie nutná pro práci stroje (nebo energii samotnou),
 • na základě jakých principů je energie přeměněna na mechanický pohyb,
 • jaké mohou být konkrétní realizace technických zařízení, která konají práci.

Charakteristiky možných přeměn energie editovat

Pohony mohou na své vstupní straně mít:

Pohony mohou podle teorie systémů:

Pohony také mohou i měnit jednu formu mechanické energie na druhou:

Obecně jsou pohony kompletní dvojbrany:

 • Přenášejí energii ze zdroje na zátěž
 • stejně jako i reakci zátěže zpět na zdroj.

Za dvojbran obecně, tedy ani za pohon, naopak nelze považovat jiná pohyblivá mechanická zařízení. Například soustrojí tryska-klapka:

 • To sice gyrátorově přeměňuje rychlost média z trysky na sílu na klapce,
 • klapka dokonce může svou polohou ovlivňovat průtok tryskou, tedy příkon,
 • rozhodně ale nejde o trvalý přenos výkonu na klapku,

Zdaleka ne každé mechanicky pohyblivé zařízení použitelné jako senzor lze obecně nazvat pohonem a tedy moci měřit jeho výkon.

Řízení výkonu editovat

Je běžné, že se od pohonu požaduje různý výstupní mechanický výkon, a to při stále stejném napájení, zato v různých pracovních bodech stroje. Například zvýšení vytvářeného mechanického výkonu o 20 kW jednou při 100 otáčkách za minutu, podruhé při 700 ot/min.

Řízení příkonu editovat

Řízení výkonu pohonu lze obecně řešit buď děličem při napájení větší než potřebnou energií, nebo si brát právě jen potřebnou energii.

 • U děliče se nevyužitá energie musí zmařit a odvést masivním chlazením,
 • k řízení energie už odebírané ze zdroje je zas potřeba výkonový měnič napájení, třeba transformátor nebo hydrodynamický měnič.

Regulace do požadovaného stavu editovat

Je třeba rozlišovat mezi regulátorem samotným, a mezi řešením, jak se nakládá s přebytečnou energií. Sám mechanismus pro změnu výkonu totiž stále nestačí, je ho potřeba nějak řídit, podle regulační odchylky skutečného stavu od požadovaného:

 • ručně, zkušenou obsluhou, kdy její chybný zásah může zapříčinit i zničení pohonu;
 • automatickým regulátorem, především zpětnovazebním.

Režimy práce pohonu editovat

Pohon sám může, anebo nemusí, mít schopnost pracovat v několika různých režimech:

 • ustálený chod pod zátěží, typicky jmenovité hodnoty výkonu při napájení plným napětím/tlakem.
  • rozběh, s velkým rozdílem požadovaného stavu proti stavu momentálnímu, tedy s velkým výkonovým nárokem.
 • běh naprázdno, bez zatížení, kdy je sice stroj připojen ke zdroji energie, ale protože je momentální rychlost soustavy stejná s rychlostí pohonu při daném napájení, nedochází k předávce žádného výkonu: Rovnovážný stav. Takový stav může být u některých řešení i jen teoretický, mimo snesitelné parametry, mohlo by dojít ke zničení stroje ještě před dosažením rovnováhy: např. u podbuzeného sériového ss. motoru.
 • Dobrzďování při překročení jmenovité nebo požadované rychlosti. Například zda je energie rekuperována zpět do zdroje, pokud je toho pohon vůbec schopen.
 • reverzace a tzv. brzdění protiproudem. Opět, je-li vůbec umožněna.
 • doběh po odpojení napájení, tedy jízda setrvačností nebo brzdění, opět je-li takové odpojení zdroje vůbec možné.
  • Brzdí se pak buď jinak než pohonem, tedy dalším zařízením na stroji: brzdou bubnovou/čelisťovou, elektrodynamickou, magneticky přitaženou třecí "bačkorou" u tramvají apod.,
  • nebo pohonem samotným: Přechodem pohonu do generátorového režimu, je-li toho schopen, a mařením té energie v masivním chlazení. Typicky jde o baterie rezistorů nebo třeba i o jednostranně zamčenou hydromechanickou spojku.

Zdroj energie pohonu editovat

Princip pohonu editovat

Fiktivní principy pohonu editovat

Realizace pohonu editovat

Související články editovat

Externí odkazy editovat