Analogový signál je dán spojitou (nebo po částech spojitou) funkcí spojitého času. Tím se liší od signálu diskrétního, který je dán funkcí definovanou pouze v diskrétních (nespojitých) časových okamžicích (a tvoří tak posloupnosti funkčních hodnot).

Analogové signály můžeme rozdělovat podle média, kterým jsou přenášeny. Mluvíme tak například o akustických signálech, elektrických signálech, optických signálech apod.

Geneze spojitých signálů

editovat

Spojité signály jsou generovány spojitými procesy a systémy. Jedná se například o

Zpracování spojitých signálů

editovat

Nezávisle na druhu analogového signálu jsou používány tyto standardní algoritmy zpracování:

Digitalizace spojitých signálů

editovat

Z důvodu zpracování signálu výpočetními prostředky provádíme tzv. digitalizaci spojitých signálů. Důvody digitalizace nejsou pouze ekonomické (levnější zpracování a přenos dat), neboť s digitálním signálem můžeme zacházet tak, jak s analogovým není možné.

Příkladem je rozpoznávání řeči – zde jsou složité algoritmy aplikovatelné pouze na digitalizované signály.

Základní analogové signály

editovat

Související články

editovat